Dočasná změna otevírací doby

...z města, 19. 06. 2019
Na základě rozhodnutí České pošty, s.p. bude z důvodu dlouhodobé absence přepážkového pracovníka poupravena otevírací doba pro veřejnost na dobu od 1.7.2019 - 12.7.2019 pro poštu Jiříkov. Otevírací doba pro veřejnost bude ve všedni dny 8:00- 11:00 a 12:00-16:00 hod. ... - číst dále...

8. zasedání zastupitelstva města

...z radnice, 17. 06. 2019
Starosta města Jiříkov svolává 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 25. června 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov PROGRAM Zahájení Kontrola usnesení z minulých zasedání Dotazy a připomínky občanů Majetkové záležitosti Města Jiříkova Usnesení ... - číst dále...

Oznámení o použití chemického přípravku Alfametrin ME na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým

...z okolí, 16. 05. 2019
Dle nově zavedené povinnosti ze Zák.č. 326/2004 Sb. vám oznamujeme , že v průběhu měsíce května (koncem) a června bude provedeno chem. ošetření sazenic smrku ztepilého a borovice lesní na lesních pozemcích v katastrech příslušejícím obcím Lipová u Šluknova, Vilémov, ... - číst dále...

Oznámení gynekologické ambulance LNaP

...z okolí, 17. 04. 2019
Informujeme, že: vždy od čtvrtka 14:00 hodin do neděle 15:00 hodin není v provozu gynekologická ambulance (adresa U Nemocnice 1298/6, Pavilon I). V tuto dobu doporučujeme pacientkám v případě akutních obtíží, včetně těhotenských potíží, navštívit okolní nemocnice (Děčín, Česká Lípa, ... - číst dále...

Informace o poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2019

...z radnice, 02. 04. 2019
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 27. 3. 2019 schválilo rozpočet na rok 2019 a nastala tedy i možnost poskytovat dotace.  Stejně jako pro roky 2016 - 2018, tak i pro 2019 Zastupitelstvo města Jiříkova zvolilo opět individuální poskytování dotací na základě ... - číst dále...

Omezení provozu dětského oddělení Lužické nemocnice

...z okolí, 06. 02. 2019
Lužická nemocnice a poliklinika oznamuje, že od 26. 6. 2019 7:00 hodin – 8. 7. 7:00 hodin 2019 bude z provozních důvodů dočasně UZAVŘENO dětské oddělení včetně ambulancí a 24 hodinové dětské pohotovosti. Žádáme rodiče a obvodní lékaře, aby se v případě ... - číst dále...

Domácí kompostování v Jiříkově

...z radnice, 25. 01. 2019
Název projektu: Domácí kompostování v Jiříkově Projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“ je spolufinancován Krajským úřadem Ústeckého kraje. Tento projekt je zaměřen na znovuobnovení domácího kompostování a zároveň by měl pomoci odstranit biologicky rozložitelnou složku ze směsného komunálního odpadu a tím pádem snížit... - číst dále...

Nabídka akcí rumburské Lorety v roce 2019

...z okolí, 17. 01. 2019
(Rumburk 14. 1. 2019) Barokní památka Loreta s ambitem v Rumburku je přístupná celoročně. Pro návštěvníky vedle prohlídek připravuje výstavy, koncerty duchovní hudby a doprovodné kulturní akce. Kulturní památku ležící poblíž Českého Švýcarska  navštívilo během roku 2018 na 14 600... - číst dále...

Asistenti prevence kriminality - Město Jiříkov

...z města, 13. 11. 2018
Projekt ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY - MĚSTO JIŘÍKOV je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti dvou asistentů prevence kriminality (APK) v Jiříkově. Projekt přispěje k posílení jejich komunikačním a sociálním dovednostem, jejich sociálnímu začleňování, zvýšení kvalifikace a budoucímu... - číst dále...

mzp-kv-anicka-web-bannery_strnka_14.jpg

Svoz tříděného odpadu

Tříděný odpad

Svoz tříděného odpadu probíhá každý lichý týden v pondělí.

Svoz bioodpadu

BIO-odpad

Svoz tříděného odpadu probíhá každý lichý týden v úterý.

Novinky odjinud...

Zprávy jsou automaticky přebírány z regionálních webových zpravodajů