Informace k distribuci hlasovacích lístků k volbám do Evropského parlamentu

V současné době probíhá distribuce hlasovacích lístků k volbám do Evropského parlamentu zde u nás v Jiříkově. Dovolujeme si Vás tímto informovat, že distribuce hlasovacích lístků je k těmto volbám z důvodu velkého množství kandidátních stran a tím pádem obsáhlejší samotné obálky velikosti A4 s hlasovacími lístky výrazně složitější než tomu bylo u voleb předešlých. Osoby provádějící distribuci hlasovacích lístků se vždy snaží doručit odpovídající počet hlasovacích lístků do poštovních schránek, ale bohužel není zcela možné tyto obálky vložit v určitém počtu do poštovních schránek malého rozměru. A tak se může stát, že někomu mohou hlasovací lístky chybět, případně mohou někomu hlasovací lístky ve schránce zmoknout, jelikož se celé do poštovní schránky prostě nevešly. Pro tyto případy je možno si hlasovací lístky vyzvednout před termínem konání voleb zde na úřadě, na odboru vnitřní správy u paní Petry Kissové, popřípadě každý volič má možnost na vyžádání obdržet celou sadu hlasovacích lístků přímo v den konání voleb ve volební místnosti umístěné ve volebním okrsku, který je danému voliči vzhledem k místu jeho trvalého pobytu určen.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jiří Semerád, Městský úřad Jiříkov