Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Na základě § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji dobu a místo konání voleb: volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 25. května 2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin,

v těchto volebních okrscích:

  • Volební okrsek č. 1 – sídlo: místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č. p. 3, v přízemí vlevo - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9. května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Petrova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Londýnská (pouze č. p. 563/3), Čapkova, (pouze č. p. 812) a Náměstí.
  • Volební okrsek č. 2 – sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680 (vchod do volební místnosti z ul. Moskevská) - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.
  • Volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna TJ Sokol Filipov, Filipov č. p. 207 - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.

Informace k hlasování

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem České republiky. Voliči jiného členského státu oprávněni volit na našem území prokáží státní občanství jiného státu Evropské unie.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit, nebude mu hlasování umožněno.

Ze závažných důvodů (zejména zdravotních) může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Hlasovat může pouze v územním obvodu volebního okrsku. V tomto případě vyšle volební okrsková komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a sadou hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Michal Maják, v r.
starosta města Jiříkova