Jmenování zapisovatelů

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí ve městě Jiříkově pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Na základě ust. § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu  ve městě Jiříkově takto:

 

  • volební okrsek č. 1 – sídlo: budova Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č. p. 3 v přízemí vlevo - zapisovatelka – paní Šárka Fojtová
  • volební okrsek č. 2 – sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680 - zapisovatelka – paní Hana Havlová
  • volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna TJ Sokol Filipov, Filipov č. p. 207 - zapisovatelka – paní Jaroslava Mrázková

Michal Maják, v. r.
starosta města Jiříkova