Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Na základě § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů jednotlivých okrskových volebních komisí  na 5 členů (slovy pět členů).

 

Michal Maják, v. r., starosta města Jiříkova