Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí ve městě Jiříkově

Na základě ust. § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města ve městě Jiříkově takto:

  • Volební okrsek č. 1 – sídlo: budova Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č. p. 3 v přízemí vlevo - zapisovatelka – paní Šárka Fojtová
  • Volební okrsek č. 2 – sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680 - zapisovatelka – paní Hana Havlová
  • Volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna TJ Sokol Filipov, Filipov č. p. 207 - zapisovatelka – paní Jaroslava Mrázková

 

Michal Maják, v. r., starosta města Jiříkova