Informace o výsledku losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

Dne 20. 08. 2018 v 16:00 hodin proběhlo v zasedací místnosti na Městském úřadě Jiříkov losování pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro volby do zastupitelstva obce, které se konají ve dnech 5. a 6. října 2018. Losování provedli pracovníci registračního úřadu s osvědčením o způsobilosti na úseku voleb. Čísla byla losována u volebních stran v pořadí, v jakém podaly své kandidátní listiny. 

Výsledek losování:

  1. NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA
  2. Komunistická strana Čech a Moravy
  3. Spolek přátel Jiříkova a Filipova
  4. Občanská demokratická strana
  5. Aktivní Jiříkov
  6. Občané pro město

Za registrační úřad Jana Škvorová, v. r.
Městský úřad Jiříkov