Změna svozu bioodpadu

Od 10. 8. (od 33. týdne) dojde, z důvodu nárůstu počtu vyvážených nádob, ke změně doby svozu bioodpadu. Jedná se pro ulice Zahradní, Fibichovu, Pohraniční a celý Filipov. K vývozu výše uvedené oblasti dojde vždy v ranních hodinách v liché týdny v pondělí. Pro ostatní části Jiříkova bude platit původní svozový termín, a to v lichý týden v úterý