Přerušení dodávky elektrické energie

Ve dnech 1. 9. až 3. 9. 2020 bude probíhat úprava dřevin zasahujících do vedení NN a to v části ulice Fibichova, konkrétně v části podél železničního náspu, kde úpravu dřevin bude provádět Správa železniční dopravní cesty Děčín. V tomtéž termínu bude probíhat úprava dřevin v Tyršově ulici, konkrétně v části křižovatky s ul. Dvořákova.
V těchto dnech dojde v dotčených oblastech k omezení průjezdnosti na komunikacích a dále bude v dotčených oblastech přerušena dodávka elektrické energie mezi 9. a 13. hodinou.