Mimořádné opatření č. 1/2020 KHS Ústeckého kraje

S účinností od 24. 7. 2020 od 7.00 do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celém území Ústeckého kraje nařizuje zákaz pohybu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Zákaz se nevztahuje na děti do dvou let, osoby s poruchou intelektu, pacienty na dobu nezbytně nutnou pro poskytování zdravotních služeb a zařízení sociálních služeb, které jsou odborné sociální poradenství nebo sociální prevence poskytované terénní formou (podrobnosti viz příloha).