Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.7.2018

 • všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
 • občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
 • aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 • dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
 • lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 • občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
 • občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
 • převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo - u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22), nelze žádat u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč, nelze přebírat u Ministerstva vnitra

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let

 • ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě

 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

  vydání do 24 hodin v pracovních dnech vydání do 5 pracovních dnů
občané starší 15 let MV   MV = 1.000 Kč MV   MV = 500 Kč
ORP   MV = 500 + 500 Kč = 1.000 Kč ORP   MV = 250 + 250 Kč = 500 Kč
  ORP   ORP = 500 Kč
občané mladší 15 let MV   MV = 500 Kč MV   MV = 300 Kč
ORP   MV = 250 + 250 Kč = 500 Kč ORP   MV = 200 + 100 Kč = 300 Kč
  ORP   ORP = 300 Kč