Provozní doba pošty v Jiříkově k 19. 3. 2020

Provozní doba pobočky České pošty v Jiříkově je do odvolání každý všední den od 8 do 12 hodin (8-9 pro seniory) a od 13 do 16 hodin.