Plánovaná odstávka ČEZ

Plánovaná odstávka el. energie dne 19.09.2018 od 08:00 do 11:00

Jiříkov - Starý Jiříkov

  • Jiráskova - 105,  114/49,  21/9,  22/7,  29/16,  33/19,  34/20,  36,  46/32,  47/33,  51/36,  51/36,  57/40,  578/11,  60/43,  79/69,  800/33,  81/72,  84/73,  91/83,  92/87,  94/85,  995/79
  • Máchova - 115/50,  120/44,  124/40,  134/33,  135/34,  136/35,  137/31,  138/30,  150/22,  151/20,  155/19,  157/17,  158/15,  159,  160/14,  881/18
  • Mánesova - 1002/27,  101/44,  106/38,  1062/29,  133/26,  156,  159/16,  669/24,  685/28,  721/25,  912/42

Bližší informace naleznete na webových stránkách v sekci "Odstávky" www.cezdistribuce.cz nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem, ČEZ Distribuce, a. s.