Znovuobnovení návštěv v Domově "Srdce v dlaních" od 25. 5. 2020

Vážení návštěvníci Domova,

v souvislosti s Plánem rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou krizí v oblasti sociálních služeb, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.5.2020 a v souladu s Doporučením MPSV č. 10/2020, byla přijata Pravidla pro návštěvy klientů v Domově „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dále jen „Domov“).

Tato „Pravidla návštěv klientů v Domově“ je bezpodmínečně nutné dodržovat. Doba návštěv je regulována v zájmu klientů, zaměstnanců i Vás. Proto jsou pevně určeny termíny a prostor pro setkání s Vašimi blízkými, minimálně po dobu od 25. 5. 2020 do 7. 6. 2020.

Žádáme Vás všechny, kteří přijdete na návštěvu, abyste dodržovali všechna pravidla, abychom nemuseli čelit nákaze Covidem-19 a neohrozili Vaše blízké.

Každá návštěva musí před vstupem do Domova vyplnit s pověřeným zaměstnancem Domova „Dotazník o bezinfekčnosti“ a seznámit se s „Pravidly návštěv klientů v Domově“.

Bez těchto dvou vstupních procedur nebude možné návštěvu do Domova uskutečnit. Zvažte důkladně i svůj zdravotní stav a případné riziko nákazy Covidem-19 někoho z klientů Domova.


Jiříkov, dne 20.5.2020

Mgr. Roman Horn
ředitel organizace

Pro objednání se na konkrétní termín návštěvy je nutné volat telefonní číslo sesterny:

734 752 113

Pravidla návštěv klientů v Domově jsou vyvěšena v příloze, seznamte se s nimi nejlépe ještě před samotnou návštěvou.

Převzato z http://www.ddfilipov.cz/

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (29_Pravidla_navstev_klientu_v_Domove.pdf)29_Pravidla_navstev_klientu_v_Domove.pdf???237 kB