Nalezený pes

Dne 10.03.2019 byl odchycen tento mladý výtečník. Pobíhal volně, bez zajištění po sídlišti Březinova, kde byl po  tel. oznámení odchycen Městskou policií Jiříkov. Pokud víte, čí by mohl být, kontaktujte prosím Odbor výstavby a životního prostředí na tel.: 412 338 350 nebo MP Jiříkov na tel.: 722 092 090.