Důležitá informace pro nájemníky hrobových míst a návštěvníky hřbitova

V období od 20. 01. 2020 do 24. 01. 2020 bude probíhat na hřbitově úprava dřevin. Upozorňujeme Vás, abyste na hřbitově dbali zvýšené opatrnosti v místech, kde budou právě práce probíhat, případně si zajistili drobné příslušenství jako např. vázy, květináče, apod., aby se předešlo jejich poškození.

Děkujeme za pochopení.

Město Jiříkov
(provozovatel pohřebiště)