×

Upozornění

JFile: :read: Nelze otevřít soubor: http://servis.idnes.cz/rss.aspx?c=usti
×

Hlášení

Failed loading XML...

Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva města

Starosta města Jiříkov svolává ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná ve středu  11. prosince 2019 od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
 5. Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 6. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021 – 2022
 7. Návrh Rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020
 8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
 9. Usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 10. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
 11. Různé
 12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
 13. Závěr