Pozvánka na 7. zasedání ZM

Starosta města Jiříkov svolává ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 28. května 2019 od 1600 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Majetkové záležitosti Města Jiříkova: revokace usnesení a prodej nemovitostí (bývalý Vlakoz); odkup nemovitostí Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristé  (objekt příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a přilehlé pozemky)
  3. Závěr