Zahájení svozu bioodpadu

Svoz bioodpadu bude zahájen dne 26.03.2019 (úterý) a bude probíhat opět každý lichý týden v úterý.

Pro zájemce, kteří mají zamluvený kompostér nebo malou kuchyňskou nádobu – prosím, dostavte se k podpisu smlouvy o výpůjčce na Odbor výstavby a životního prostředí. Kompostér vám vydají na Drobné provozovně na základě právě Smlouvy o výpůjčce, kterou je nutno předložit. Malé nádoby obdržíte na Odboru výstavby a ŽP.