Pozvánka na 5. zasedání ZM

Starosta města Jiříkov svolává 5. zasedání ZM, které se koná v úterý 5. února 2019 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Majetkové záležitosti - odkup budovy KINA
  3. Závěr

zvu k účasti občany města
Michal Maják
starosta města Jiříkov