Domácí kompostování v Jiříkově

Název projektu: Domácí kompostování v Jiříkově

Projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“ je spolufinancován Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Tento projekt je zaměřen na znovuobnovení domácího kompostování a zároveň by měl pomoci odstranit biologicky rozložitelnou složku ze směsného komunálního odpadu a tím pádem snížit i jeho produkci.