Nedostatek vody ve studních

Vzhledem k možnému nedostatku vody ve vodních zdrojích uvádíme náhradní zdroje užitkové vody. V případě akutního nedostatku pitné vody kontaktujte prosím odbor výstavby a životního prostředí na tel. 412 338 350.

 mach 2f894
Jiříkov
Studánka v ul. Máchova – vodu prosím odebírejte pomocí vlastního zařízení (kbelík) a pouze v nutném množství.
fil d5be8
Filipov
Ve Filipově je možné využít veřejnou studnu na prostranství vedle autobusové zastávky Filipov Kino. K zajištění správné funkce vodní pumpy je nutné ji nejprve zalít vodou (viz. foto).