Nemocnice v Rumburku

Pro občany Šluknovského výběžku je zajišťována nemocniční lůžková péče v Lužické nemocnici v Rumburku, která je akciovou společností ve vlastnictví města Rumburku. Jistě mnozí z Vás zaznamenali informace, zejména v některých novinách, o problémech, které nemocnici provázejí. Její provoz je nesmírně finančně náročný a město Rumburk jej vysokými částkami hradí ze svého rozpočtu.  Proto před téměř třemi lety vstoupil Rumburk do jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje (ÚK) s nabídkou, aby ÚK nemocnici odkoupil. Na základě neshody týkajících se požadovaných podmínek nedošlo k dohodě a jednání v této věci bylo ukončeno. Město Rumburk vyhlásilo následně tendr, do kterého se přihlásila jediná firma Penta, která posléze od zájmu nemocnici získat do svého vlastnictví ustoupila. V současné době je situace ještě složitější, jak finanční, tak personální. Nedostatek lékařů a zdravotních sester je koneckonců velikým problémem v celé republice. Vedení města Rumburku přehodnotilo celou situaci a mělo zájem obnovit jednání s ÚK s tím, že ustoupilo od svých předchozích podmínek. Celou situaci velmi citlivě vnímají i všechny starostky a starostové Šluknovského výběžku, protože si velmi dobře uvědomují potřebu zachování akutní lůžkové interní a chirurgické péče pro všechny obyvatele výběžku, jejichž počet čítá 55 tisíc. V rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) vstoupili aktivně starostky a starostové do jednání a oslovili vedení ÚK se žádostí, aby bylo obnoveno jednání s městem Rumburk ve věci zachování nemocnice v Rumburku a možného převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a.s. Aktivitu v této oblasti vyvinulo i vedení města Varnsdorfu, které nabídlo ÚK prostory v bývalé nemocnici ve Varnsdorfu, kde navrhují zřízení tzv. jednodenní chirurgie. Domníváme se, že toto není správný krok, který by řešil problém zachování akutní interní a chirurgické lůžkové péče pro občany výběžku. Dne 25. června 2018 jsme se zúčastnili zasedání Zastupitelstva  ÚK, kde s naší žádostí vystoupili dva kolegové starostové. Zastupitelstvo ÚK nedoporučilo Radě ÚK, aby zahájila jednání s Rumburkem ve věci možného převodu nemocnice pod Krajskou zdravotní a.s., dále Zastupitelstvo ÚK schválilo usnesení, že bude celou situaci řešit s VZP. Co tedy dál? Oslovíme VZP se žádostí o schůzku v co nejbližším termínu. Senátor pan Zbyněk Linhart oslovil ministra zdravotnictví se žádostí o pomoc a ministr ji přislíbil s tím, že je třeba tuto situaci urychleně řešit. Nadále se budeme aktivně zajímat o vývoj situace týkající se zajištění zdravotní péče na Šluknovsku a budeme neustále tlačit na VZP, kraj a Ministerstvo zdravotnictví, aby byla zachována základní lékařská péče v potřebném rozsahu.

starostky a starostové Šluknovska