Výběrové řízení na funkci vedoucího úředníka

Starostka města Šluknov v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci vedoucího úředníka – vedoucí Odboru ekonomického Městského úřadu Šluknov

Podrobněji v příloze