Oznámení o použití chemického přípravku Alfametrin ME na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým

Dle nově zavedené povinnosti ze Zák.č. 326/2004 Sb. vám oznamujeme , že v průběhu měsíce května (koncem) a června bude provedeno chem. ošetření sazenic smrku ztepilého a borovice lesní na lesních pozemcích v katastrech příslušejícím obcím Lipová u Šluknova, Vilémov, Severní, Lobendava, Dolní Poustevna, Liščí, Šluknov, Nová Víska u Dolní Poustevny, Rožany, Brtníky, Panský, Kunratice u Šluknova, Velký Šenov, Mikulášovice, Jiříkov, Rumburk, St. Křečany, Království, Varnsdorf, Studánka, Dolní Podluží, Vlčí hora, Horní Podluží, Krásná Lípa, Kyjov u Krásné Lípy, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště , Jedlová, Dolní Podluží, Kytlice, Mlýny, Líska, Horní Chřibská, Dolní Chřibská, Kunratice u České Kamenice, Česká Kamenice, Jetřichovice, Jánská, a Srbská Kamenice proti žíru klikorohem borovým, který očekáváme vzhledem k současnému vývoji počasí ve výše uvedeném období. Seznam porostů dle k.ú. a revírů je v příloze.

Ošetření bude provedeno pomocí zádového postřikovače, kdy bude přípravek nanesen na jednotlivé kmínky sazenic. Nejedná se tedy o celoplošný postřik, ale individuální aplikaci na jednotlivé sazenice (pouze na kmínek těsně nad zemí) na lesní pasece. Ošetření sazenic proti klikorohu borovému probíhá každoročně v rámci běžné lesnické praxe, a doposud nám není znám jediný případ škod na včelstvech způsobený touto činností na LS Rumburk. Dle našeho názoru a zkušeností je riziko vyplývající z použití přípravku při dodržení výše uvedeného postupu pro včely minimální (prakticky žádné). S vaším souhlasem proběhlo i v předchozích letech beze škod na včelstvech.

V případě, že máte zájem s námi projednat výše uvedené chem. ošetření dle Zák. č. 326/2004 Sb., § 51, odst. 4., písm. a), oznamte nám tuto skutečnost v co možná nejkratším termínu. Necháme na vašem zvážení zda a jakou formou informovat jednotlivé chovatele včel. Dle našeho názoru je dle výše uvedených skutečností tato forma dostatečná. Předpokládáme, že skrze vaši organizaci bude toto oznámení přeneseno a projednáno s dotčenými chovateli včel. V opačném případě nám prosím zašlete seznam lokalit, kde jsou včelstva umístěna do 5 km od ploch ošetřovaných proti klikorohu borovému s případnými kontakty na jednotlivé chovatele, abychom „projednání" zajistili sami.

Vaše případné dotazy spojené s výše uvedenou věcí vám zodpoví pan Ing. Miroslav Švihlík, tel. 725 980 517. Dále je možné kontaktovat přímo příslušné revírníky (víz. níže uvedený seznam), kteří vám rádi sdělí vaše případné dotazy, či vám předají podrobnou informací o lokalitách s plánovaným chemickým ošetřením.

Seznam revírníků

revír

jméno revírníka

kontakt

1

Petr Klinger

724524956

2

Ing. Roman Kratochvíl

724524957

3

Eduard Němec

724524958

4

Robin Sokol

725627820

5

Ing. Jakub Šulák

724524963

6

Ing. Miroslav Svobodník

724524967

7

Leoš Schwarz

724524964

8

Radek Učeň

724524965

9

Martin Hlinka

724524962

10

Martin Knobloch

725741221