04. 06. 2020,  dnes má svátek Dalibor a zítra Dobroslav

Přihlásit se

Zpravodajství

Informace k napouštění bazénů

Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu omezujeme používání vody z místních toků a vodních nádrží v katastru města Jiříkova pro napouštění bazénů s okamžitou platností až do odvolání.

Michal Maják, starosta města


Kdo chce mít bazén plný čisté vody rychle, bez zdlouhavého napouštění z vodovodu nebo studny, může jako variantu využít dovozu vody na objednávku od společnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice (SVČK).

 Dovoz pitné vody od SČVK

Dovoz pitné vody se provádí na základě objednávky, ve které je třeba uvést adresu, požadovanou službu, popř. další doplňující informace a telefonický nebo e-mailový kontakt pro dohodnutí termínu.

Prioritou naší společnosti je provozování vodovodní sítě. Mobilní cisterny jsou primárně určeny pro náhradní zásobení obyvatelstva v případě havárie vodovodního řadu. Na základě této skutečnosti nemůžeme garantovat konkrétní časy a termíny závozů. Zavážení vody mobilními cisternami je realizováno pouze v rámci volných kapacit.

Kontakt:

telefonicky: zákaznická linka 601 267 267 nebo 840 111 111
písemně: Severočeské vodovody a kanalizace, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

MD Varnsdorf - Předplatné na sezónu 2020/2021

Vážení příznivci divadla,

od 1. června je zahájen prodej předplatného, v příloze si můžete stáhnout brožurku na sezónu 2020/2021.

Stávající předplatitelé mají svá místa blokována do konce srpna, poté budou místa poskytnuta novým předplatitelům.

Doufáme, že vás naše nabídka zaujme a sejdeme se s vámi v hlediště našeho divadla.

Městské divadlo Varnsdorf

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (brozura.pdf)brozura.pdf???2020 kB

Informace pro návštěvníky městského hřbitova

Od 01. 06. 2020 je z důvodu nízkého stavu vody ve studni u hřbitova dodávka vody ze studny mimo provoz. Dodávka vody bude nahrazena umístěním nádrže na hlavní hřbitov, kterou je následně možno využívat k zalévání.

Děkujeme za pochopení

Městský úřad Jiříkov

odbor vnitřní správy

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v české republice pod názvem „Životní podmínky 2020" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé české republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 26. července 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

S případnými dotazy se obracejte na pracovnici Krajské správy ČSÚ pověřenou řízením šetření Životní podmínky 2020, kterou je paní Bc. Miloslava Barčová, mobil 731 622 018.

Ing. Roman Bechtold

ředitel Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem

Změna termínu omezení parkování na komunikaci Čapkova

Dne 28. 5. 2020 bylo naplánováno omezení parkování v ulici Čapkova, z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek je termín omezení přesunut na 29. 5. 2020, kdy dojde k omezení parkování v ulici Čapkova, a to v úseku od č. p. 470 (bývalé papírnictví) po křižovatku u č. p. 464 (Městský úřad) v Jiříkově. Důvodem omezení parkování je obnova vodorovného dopravního značení.

Odbor MH a BH

Upozornění na nekonání Tradiční Filipovské pouti

Dne 25. 5. 2020 se uskutečnilo jednání výboru TJ Sokola Filipov, kde se projednávalo uskutečnění Filipovské poutě.

Dne 26. 5. 2020 opět  proběhlo jednání výboru TJ Sokola Filipov za přítomnosti organizátorů pouťových atrakcí. Vzájemně se výbor TJ Sokola Filipov a organizátoři pouťových atrakcí dohodli o zrušení akce „Tradiční Filipovská  pouť“, která se měla konat ve dnech 6. 6. 2020 a  7. 6. 2020. Důvodem zrušení letošní akce je koronovirová  pandemie a s tím spojená určitá zdravotní rizika.

Obě strany se dohodli, pokud tomu nebude nic bránit, tak se „ Tradiční Filipovská pouť“ opět uskuteční  ve dnech 5. 6. 2021 a 6. 6. 2021.  

Upozornění na nekonání XIV. ročníku mezinárodního hudebního festivalu

Milí hudební přátelé,
v letošním roce nás všechny zasáhla celosvětová pandemie a opatření, která s ní souvisela. Ta zásadním způsobem omezila přípravu i samotnou realizaci XIV. ročníku mezinárodního hudebního festivalu "Varhanní duchovní hudba ve Filipově", který se koná vždy o letních prázdninách. Ačkoli byl po technické stránce celý projekt téměř připraven, byli jsme nuceni z bezpečnostních a ekonomických důvodů zrušit pozvání velmi zajímavých interpretů z České republiky a především ze zahraničí. Rozhodli jsme se přesunout festival na rok 2021. Naší snahou je, realizovat celý, již připravený program, o příštích prázdninách. Pokud se do filipovské poutní baziliky přesto vydáte, pak je možné varhanní hudbu slyšet pouze po skončení nedělní bohoslužby (cca v 11:15 hod. v délce 20 min.).
Po čtrnácti letech nepřetržité snahy sdílet s Vámi krásu duchovní hudby, nás toto nucené přerušení velmi zasáhlo. Přijímáme jej ale s pokorou a nadějí, že se všichni společně a ve zdraví ve filipovské bazilice setkáme v roce 2021.
Pokud to situace dovolí a bezpečnostní rizika pominou, tak Vás už o letošním adventu pozveme na II. ročník adventních koncertů "Půlhodinky adventní varhanní hudby s Jiřím Chlumem a jeho hosty". Ať to bude kdykoli, těšíme se na setkání s Vámi!


Přejeme Vám pevné zdraví a stálou vnitřní radost!


Mgr. Jiří Chlum - Arte musica

Oznámení o nekonání kulturních akcí v Jiříkově

Dne 22. 5. 2020 proběhlo jednání předsedy spolku Houmrův triatlon, z.s. pana Mgr. Vladislava Dykasta a starosty Města Jiříkov pana Michala Majáka spolu s osobami zajišťujícími technickou a organizační stránku této sportovní akce za město, na kterém se po vzájemné shodě rozhodlo o zrušení 27. ročníku Houmrova triatlonu, který se měl konat v letošním roce, a to z důvodu nevyjasněné situace kolem koronavirové pandemie přinášející určitá zdravotní rizika jak účastníkům Houmrova triatlonu, tak návštěvníkům a občanům města.

Obě strany věří, že v dalším roce nebude již nic bránit uspořádání 27. ročníku Houmrova triatlonu. Těšíme se na setkání na startu v sobotu 31. 7. 2021 v Jiříkově.

Město Jiříkov se zároveň rozhodlo o zrušení akce Jiříkovská kovadlina, která se měla jako v minulosti uskutečnit třetí sobotu v září. K rozhodnutí vedla nejistota platných opatření, nutnost včasné organizace a smluvní zajištění účinkujících a v nemalé míře i finanční náročnost akce. V rámci Jiříkovské Kovadliny probíhala Jiříkovská Marmeliáda, tedy soutěž o nejlepší domácí marmeládu. I tato akce byla po zvážení hlavního organizátora Jana Dvořáka pro letošní rok zrušena.

Informace ze Šluknovského zámku

Zdravíme Vás po více jak dvou měsících, kdy byly dveře Šluknovského zámku pro veřejnost uzavřené. Jsme velice rády, že od dnešního dne můžeme být opět na svých pozicích a srdečně vítat návštěvníky zámku v běžném provozu s pouhým omezením, viz. příloha.

V době, kdy se zámek ze dne na den uzavřel, začínaly zde dvě výstavy, u kterých se nám podařilo prodloužit dobu vystavování, z původního termínu do 31. května 2020 budou k vidění až do 31. srpna 2020. Což je jistě skvělá zpráva, a tak neváhejte a navštivte Šluknovský zámek. Můžete si prohlédnout níže uvedené výstavy nebo si projít Šluknovský zámek s průvodcem a obojí zakončit příjemným posezením v zámecké kavárně Caffe zámek.

Výstava „Fenomén Igráček“, tato putovní výstava je realizována ve spolupráci se společností EFKO. Ta před téměř deseti lety zahájila pokračování výroby legendárních Igráčků. Výstava vznikla v Technickém muzeu v Brně jako příklad znovuobnovení a výroby figurky oblíbené v 80. letech 20. století. Děti se seznámí s postavičkami, které kdysi bavily jejich rodiče. Na výstavě nechybí legendární první postavička zedníka z roku 1976. Doprovodný program tvoří Igráčkova dílnička, ve které si děti vytvoří vlastní design z bílého Igráčka. Výstava obsahuje také ukázku původních Igráčků ze 70. a 80. let 20. století s původními krabičkami. Pro výstavu ve Šluknovském zámku byly v dílně pana Svobody vytvořeny dvě originální postavičky Igráčků - významných osobností města Šluknova - pana Ervína Leopolda Nostitze Rienecka a Ing. Františka Bienerta. 

Výstava fotografií Jana Vacy, který pokračuje v sérii fotografických výstav na zámecké půdě. Fotograf Jan Vaca představuje dva soubory svých fotografií: "Místa", ve které zkouší oživit vzpomínky na krajinu svého dětství v Českém Středohoří , konkrétně na bývalou vesnici Vitín. "Po Němcích", tento soubor mapuje věci z tzv. Sudetských pokladů. Jedná se o předměty, které před odsunem ze svých domovů schovávali původní němečtí obyvatelé Severozápadních Čech s vírou, že se domů zase vrátí. Z dnešního pohledu je zajímavé, co v roce 1945 považovali tito lidé za důležité. Sadu knoflíků? Knížky? Panenky? 

Navštívit nás můžete denně, včetně sobot a nedělí od 9:00 do 11:30, 12:30 do 17:00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme za případnou další propagaci.

Jitka Schneiderová

Provozní doba CELOROČNĚ:

Pondělí - pátek: 9:00 - 12:00    12:30 – 17:00
Sobota - neděle: 9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

Poradna v Kostce

Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné životní situace. 

Tíživou životní situací se může stát i fakt, že jeden z rodičů zůstane na výchovu svého dítěte nebo dětí sám.

Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné životní situace.

  • Jak se domoci platby výživného?
  • Co mám dělat, když mi partner neplatí alimenty?
  • Co mohu dělat, když na stanovené výživné nemám?

Tíživou životní situací se může stát i fakt, že jeden z rodičů zůstane na výchovu svého dítěte nebo dětí sám.

 

To jsou příklady otázek,  se kterými se můžete na poradnu obracet.

Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma, v 18 obcích Šluknovska. Na místě konzultace se domluvíte s poradcem.

Poradce kontaktujte na telefonních číslech: 777 291 359, 777 925 302, 770 125 690.

     Pan Karel se dostal na konec svého manželství, se ženou má syna. Jeho zdravotní stav se zhoršil a musel snížit své tempo v zaměstnání. S tím souvisí i nižší příjem. Půjčky na vybavení bytu jsou psané na něj.

Karel se obrátil na poradnu ve fázi, kdy se v průběhu rozvodového řízení začalo jednat o tom, jaké by mu mohlo být stanoveno výživné.

Poradce Karlovi vysvětlil obecná pravidla při stanovování výše výživného, pomohl mu sepsat návrh na stanovení výše výživného a současně mu vysvětlil, jak postupovat v otázce rozdělení majetku.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Poradci OSP  Kostka Krásná Lípa, p.o.

 

To jsou příklady otázek,  se kterými se můžete na poradnu obracet.

Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma, v 18 obcích Šluknovska. Na místě konzultace se domluvíte s poradcem.

Poradce kontaktujte na telefonních číslech: 777 291 359, 777 925 302, 770 125 690.

     Pan Karel se dostal na konec svého manželství, se ženou má syna. Jeho zdravotní stav se zhoršil a musel snížit své tempo v zaměstnání. S tím souvisí i nižší příjem. Půjčky na vybavení bytu jsou psané na něj.

Karel se obrátil na poradnu ve fázi, kdy se v průběhu rozvodového řízení začalo jednat o tom, jaké by mu mohlo být stanoveno výživné.

Poradce Karlovi vysvětlil obecná pravidla při stanovování výše výživného, pomohl mu sepsat návrh na stanovení výše výživného a současně mu vysvětlil, jak postupovat v otázce rozdělení majetku.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Poradci OSP  Kostka Krásná Lípa, p.o.

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Adresa:Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
E-mail:mesto@jirikov.cz
GSM: 602 411 628 - podatelna
TEL: 412 338 111 - podatelna
TEL: 412 337 250 - odbor MHBH
TEL: 412 338 350 - odbor VaŽP
ID datové schránky: 34mbzwf
 pokladní hodinypodatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
© 2006 - 2020 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.