19. 01. 2020,  dnes má svátek Doubravka a zítra Ilona

Přihlásit se

Zpravodajství

PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA

České Švýcarsko o.p.s., organizace zaměřená na podporu šetrného turistického ruchu v širším regionu Českého Švýcarska, vypisuje výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA

Požadované odborné předpoklady:

 • SŠ vzdělání (VŠ vzdělání výhodou)
 • dobrou znalost NJ nebo AJ
 • praxe a zkušenosti s realizací národních a mezinárodních projektů (podávání žádostí, koordinace projektů)
 • ŘP skupiny B (služební cesty do Německa)
 • výborné organizační schopnosti
 • administrativní preciznost
 • profesionální vystupování, umění vyjednávat
 • uživatelská jistota v prostředí Windows a MS Office
 • praxe a zkušenosti s realizací projektů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) výhodou
 • znalosti v oblasti marketingu výhodou

Osobnostní předpoklady:

 • týmový hráč
 • inovativní, kreativní, iniciativní, komunikativní
 • prezentační dovednosti
 • vysoké pracovní nasazení

Pozice vyžaduje:

 • místo výkonu práce: Krásná Lípa

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek nebo zkrácený pracovní úvazek
 • smysluplnou a kreativní práci
 • možnost seberealizace a uplatnění zkušeností a znalostí
 • odpovídající finanční ohodnocení
 • 5 týdnů placené dovolené
 • mobilní telefon, notebook
 • sleva na firemní výrobky/služby
 • krásné okolí/příroda
 • možnost podílet se na turistických programech a pořádání akcí v regionu Národního parku České Švýcarsko

Nástup po dohodě, co nejdříve. Zájemci o tuto pozici mohou zasílat své životopisy a motivační dopisy na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 31. 1. 2020.

Důležitá informace pro nájemníky hrobových míst a návštěvníky hřbitova

V období od 20. 01. 2020 do 24. 01. 2020 bude probíhat na hřbitově úprava dřevin. Upozorňujeme Vás, abyste na hřbitově dbali zvýšené opatrnosti v místech, kde budou právě práce probíhat, případně si zajistili drobné příslušenství jako např. vázy, květináče, apod., aby se předešlo jejich poškození.

Děkujeme za pochopení.

Město Jiříkov
(provozovatel pohřebiště)

Nalezený pes

Dne 02. 01. 2020  byl nalezen v Ebersbach-Neugersdorfu pes- míšenec jezevčíka  (fenka) hnědé barvy. Pes není čipovaný a kulhá na levou přední nohu. Jakákoliv práva majitelé je možno do 01. 02. 2020 nahlásit u města  Ebersbach-Neugersdorf, Reichstasse, 02730 Ebersbach-Neugersdorf (tel. 03586-763144) nebo v útulku Bischdorf  (tel. 03585-8789408).

Informace o poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020

Zastupitelstvo města Jiříkova dne 11. 12. 2019 schválilo rozpočet na rok 2020 a nastala tedy i možnost poskytovat dotace, a to od ledna 2020. 

Změna plateb

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás informovali o změně zahájení platby místního poplatku za komunální odpad v roce 2020, který bude možný zaplatit na pokladně Městského úřadu Jiříkov v termínu nejdříve od  21. 01. 2020. Toto opatření je zavedeno z důvodu přechodu na nový software. Platby na příslušný bankovní účet zůstávají nezměněny. Termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad na I. pololetí roku 2020 je v termínu do 31. 05. 2020.

Děkujeme za pochopení

Odměna 3000 euro – hledá se tzv. „vrhač větví“

Navzdory rozsáhlému vyšetřování, pátrání pomocí široké veřejnosti a prověření veškerých, byť sebemenších detailů, se nepodařilo takzvaného „vrhače větví“ zadržet. Nyní sází Inspektorát kriminální policie Görlitz na pomoc občanů.

Hledá se dosud neznámý muž, který je podezřelý, že od října 2013 v oblasti místní příslušnosti Policejního revíru Zittau-Oberland spáchal nejméně v 53 případech nebezpečný útok na bezpečnost silničního provozu. K těmto útokům používal velké větve, menší stromky nebo jiné předměty, které pokládal na silnici ke středu vozovky tak, že přijíždějící řidiči byli nuceni prudce brzdit.

V několika případech házel podezřelý na stojící vozidla ještě kameny nebo jiné věci. Takto vznikly i škody na vozidlech, čemuž dotčené osoby šokované jednáním pachatele v němém úžasu přihlížely.

Poslední skutek pachatele byl zaznamenán dne 7. září 2019 kolem 02:45 hodin na spolkové silnici B 96 v katastru obce Friedersdorf ve směru z Ebersbachu na Oppach.

V podstatě ve všech dosavadních případech páchal hledaný pachatel svou trestnou činnost v době těsně po západu slunce a to v následujících místech:

 • Spojnice mezi Schönbachem – Dürrhennersdorfem v oblasti “Wilhelmshöhe“
 • Spojnice mezi Neugersdorfem – Leutersdorfem, v Leutersdorfu část Neuwalde
 • V Ebersbach-Neugersdorfu na S 148 ve směru k hraničnímu přechodu, v lesním úseku před sjezdem na Neugersdorf
 • Spojnice mezi Kottmarsdorfem a Ebersbachem – ulice Ebersbacherstraße, lesní úsek
 • Silnice B96, Hauptstraße Friedersdorf, na úrovni čísla popisného 66, naproti autobusové zastávce
 • Silnice B96, Hauptstraße Friedersdorf, cca. 50m před cedulí obce Neusaltza-Spremberg

Popis pachatele:

 • muž
 • mladšího nebo středního věku
 • vysoký cca. 170 – 180 cm
 • postava štíhlá až atletická
 • bunda s kapucí, volné kalhoty (možná montérky), tmavá čepice (možná vlněná)
 • mívá u sebe kapesní svítilnu nebo čelovku s LED světlem
 • nosí šátek přes pusu nebo kuklu
 • jezdí na kole, buď se jedná o horské, nebo trekingové kolo

Kriminální policie věc vyšetřuje s ohledem na množství nebezpečných útoků na bezpečnost silničního provozu a současně pro vzniklou škodu.

Za informace vedoucí zjištění či usvědčení pachatele vypsala kriminální policie odměnu ve výši až 3.000 euro.

Informace přijímá operační středisko Policejního ředitelství Görlitz na telefonním čísle: +49 (0) 3581 468 – 100, případně jakákoli služebna saské policie.

Čeští občané mohou kontaktovat stálou službu Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce v Petrovicích: tel. 974 420 824.

Vodovodní řad v kú. Filipov

Vážení spoluobčané,

Město Jiříkov má v dlouhodobých plánech realizaci vodovodu ve Filipově. Již v roce 2006 nechal zpracovat projektovou dokumentaci a zároveň i v roce 2007 bylo na stavbu vodovodu ve Filipově vydáno stavební povolení, které se neustále prodlužuje, protože je ze strany zástupců města zájem tento vodovod ve Filipově zrealizovat.

Stavba vodovodu ve Filipově má dvě části. První část je samostatný vodovod v kú. Filipov u Jiříkova a druhá část je přívodní řad, který vede z Jiříkova do Filipova. Trasa je odsouhlasena od základní školy čp. 680 na křižovatce ulic Moskevská a Filipovská a vede po ulici Filipovská až do Filipova k odbočce na stávající ČOV ve Filipově.

Problém není v zajištění realizaci stavby, problém je v zajištění finančních prostředků. Po posledním přepočtu rozpočtu stavby byly vyčísleny náklady na vodovod ve Filipově ve výši 42, 6 mil.. Kč včetně DPH a přívodní řad do Filipova – náklady ve výši 14,0 mil. Kč. To znamená, že město musí zajistit finanční prostředky ve výši cca 56,6 mil. Kč. V rámci rozpočtu města Jiříkov tyto finanční prostředky nelze zabezpečit bez získání dotačního titulu od Státního fondu ŽP ČR (dále jen SFŽP), nebo od Ministerstva zemědělství (dále jen Mze).

Město Jiříkov se v roce 2019 pokusilo připravit podklady pro získání dotace ze strany SFŽP, ale podmínky nebyly pro město nijak výhodné. Finanční prostředky z dotace byly vyčísleny ve výši cca 64 % z celkových uznatelných nákladů a zbývající část by muselo město zajistit ze svých prostředků. Při nákladech 56,6 mil. Kč, v případě, že by tato celá částka byla uznatelným nákladem (což se nepředpokládá – dotace nepokrývají celkové náklady na opravu komunikací), by muselo město zajistit finanční prostředky přesahující částku 20,37 mil. Kč. Tato výše je v rámci rozpočtu města nepřijatelná, protože naše příjmy v kalendářním roce se pohybují cca do výše 60,0 mil. Kč, které téměř z 95 % pokryjí náklady na provoz města.

Takže město bez vyššího příspěvku z dotace od státu, nemůže zajistit celkovou realizaci vodovodu pro oblast Filipova.

Získání dotace je také podmíněno, že občané Filipova musí do určitého roku (cca 2 roky – poslední informace) připojit vodovodní přípojku na nový vodovodní řad. Přípojky na vodovodní řad si však již musí občané zajistit na vlastní náklady. To znamená, zajistit si projekt na vodovodní přípojku (cca 3-5,0 tis. Kč) a také realizaci vodovodní přípojky, která vychází cca na 1 bm cca 2-3,0 tis. Kč s ohledem na složitost připojení a zajištění dodavatelské firmy. Výše uvedené náklady na přípojku jsou pouze orientační.

Má-li Město Jiříkov rozjet tento nákladný projekt, musí znát prvotní informace, a to kolik občanů Filipova bude mít zájem se do dvou let připojit na nový vodovodní řad (a musím zdůraznit, že tento ukazatel je pro získání dotace zásadní, protože nesplnění počty přípojek může mít negativní vliv na poskytnutou dotaci, která samozřejmě může být dodatečně ze strany poskytovatele dotace krácena a tyto finanční prostředky by muselo Město Jiříkov jako investor stavby vodovodního řadu vrátit z prostředků v rámci rozpočtu města, což by také mělo zásadní dopad na provoz ve městě).

Na základě těchto informací provede odbor výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov dotazníkový průzkum k získání prvotních informací, kdo má zájem vybudovat na své náklady vodovodní přípojku a podle těchto průzkumů bude stanoveno, zda bude vodovodní řad ve Filipově realizován, či nikoliv. Může se také stát, že při malém počtu připojení na vodovod ze strany občanů Filipova bude posuzována ekonomická návratnost a dotace také nemusí být přiznána.

V příloze tohoto letáku bude všem vlastníkům nemovitostí ve Filipově doručen i tiskopis, ve které občané Filipova sdělí, zda mají zájem se připojit na nový vodovodní řad, či nikoli a další údaje, jako např. kolik lidí z dané nemovitosti bude odebírat pitnou vodu.

K ujasnění výstavby vodovodu ve Filipově a k možnému připojení vedení města rozhodlo uskutečnit schůzku občanů v objektu tělocvičny Sokol Filipov.

Schůzka se uskuteční dne: 16.10.2019 od 17,00 hod.

V případě, že se někdo nemůže informativní schůzky zúčastnit může vyplněný tiskopis předat do 31.10.2019 na odbor výstavby a ŽP MěÚ Jiříkov.

S pozdravem

Michal Maják
starosta města Jiříkov

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění).

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům.

Více informací najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava >> Ořezy stromoví.

S pozdravem
ČEZ Distribuce, a. s.

Povinnost čipování psů od 01.01.2020

Vážení chovatelé psů na území Jiříkova a Filipova,
vzhledem k novinkám na úseku veterinární péče upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1.ledna 2020, musí být každý pes označen elektronickým čipem. Jinými slovy, veterinární lékař nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa a jak všichni chovatelé vědí, očkování proti vzteklině je povinné. Takový chovatel bude pravděpodobně na místě vyzván k očipování svého psa.

Není se ovšem čeho děsit. Jedná se o jednorázový úkon, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle, která se zavede psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý další život psa. Čip je možné aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete nechat načipovat již letos, není třeba čekat na nějaké konkrétní datum. Zkrátka – povinné očkování psa proti vzteklině je od 01.01.2020 platné, pouze pokud je pes označen elektronickým čipem. Za nedodržení zákonné povinnosti hrozí chovateli psa postih ve výši 20.000-100.000,-Kč, v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3.červencem 2011.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelů psů zaregistrovat se např. v Národním registru majitelů zvířat na www.narodniregistr.cz. Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení psa v případě zaběhnutí.

 • Od 01.01.2020 je chovatel povinen zajistit, aby byli psi platně očkování proti vzteklině
 • Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipem, dříve tetováním)
 • Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.
Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (Povinné čipování psů.pdf)Povinné čipování psů.pdf???294 kB

Informační leták Hasičského záchranného sboru České republiky - Bezpečnostní desatero

Vážení obyvatelé rodinných domů a bytů,

 

oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnsotech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. 

Zde přikládáme informační leták "BEZPEČNOSTNÍ DESATERO", který má za cíl poučit občany o rizících a předejít případným požárům a zraněním osob. 

 

Ministerstvo vnitra ČR

Generální ředit Hasičského záchranné sboru České republiky

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (Bezpecnostni desatero - 2019.pdf)Bezpecnostni desatero - 2019.pdf???852 kB

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Adresa:Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
E-mail:mesto@jirikov.cz
GSM: 602 411 628 - podatelna
TEL: 412 338 111 - podatelna
TEL: 412 337 250 - odbor MHBH
TEL: 412 338 350 - odbor VaŽP
ID datové schránky: 34mbzwf
 pokladní hodinypodatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
© 2006 - 2020 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.