22. 05. 2019,  dnes má svátek Emil a zítra Vladimír

Přihlásit se

Zpravodajství

KARIBSKÁ NOC NA SEVERU

25.5.2019 - PÁRTY A SHOW V JEDNOM – NEJSEVERNĚJŠÍ POHRANIČÍ ČR

Na koho se můžete těšit?

CARIBE - Mezinárodní kapela zaměřená na hudbu latinské Ameriky a Kuby.
JANA FEDOSOVÁ - Česká tanečnice, která prošla afrokubánským folklorem a rumbou. Věnuje se salse a indickému tanci. (Salsa Cubana)
PABLO REPILADO - Usměvavý kubánský tanečník a učitel – vnuk celosvětově uznávaného hudebníka a skladatele Francisca Repilada. (Salsa Cubana)
DENICE ISSABELL PELAEZ - Kubánská tanečnice ovládající karibské tance, klasický tanec, chair dance, pool dance. (Reggaeton)
DJ EL REY- Albánský hudebník působící v nejznámějším pražském latino music baru La Macumba.
VÁCLAV ABRAHAM - Nejúspěšnější český flairbarman s mezinárodními úspěchy.

„Když se vám zrovna nebude chtít tančit, nevadí, nudit se u nás nebudete! I bez tak to bude podívaná! Těšíme se na vás.“

Pozvánka na 7. zasedání ZM

Starosta města Jiříkov svolává ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v úterý 28. května 2019 od 1600 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Majetkové záležitosti Města Jiříkova: revokace usnesení a prodej nemovitostí (bývalý Vlakoz); odkup nemovitostí Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristé  (objekt příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a přilehlé pozemky)
 3. Závěr

Oznámení o použití chemického přípravku Alfametrin ME na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým

Dle nově zavedené povinnosti ze Zák.č. 326/2004 Sb. vám oznamujeme , že v průběhu měsíce května (koncem) a června bude provedeno chem. ošetření sazenic smrku ztepilého a borovice lesní na lesních pozemcích v katastrech příslušejícím obcím Lipová u Šluknova, Vilémov, Severní, Lobendava, Dolní Poustevna, Liščí, Šluknov, Nová Víska u Dolní Poustevny, Rožany, Brtníky, Panský, Kunratice u Šluknova, Velký Šenov, Mikulášovice, Jiříkov, Rumburk, St. Křečany, Království, Varnsdorf, Studánka, Dolní Podluží, Vlčí hora, Horní Podluží, Krásná Lípa, Kyjov u Krásné Lípy, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště , Jedlová, Dolní Podluží, Kytlice, Mlýny, Líska, Horní Chřibská, Dolní Chřibská, Kunratice u České Kamenice, Česká Kamenice, Jetřichovice, Jánská, a Srbská Kamenice proti žíru klikorohem borovým, který očekáváme vzhledem k současnému vývoji počasí ve výše uvedeném období. Seznam porostů dle k.ú. a revírů je v příloze.

Ošetření bude provedeno pomocí zádového postřikovače, kdy bude přípravek nanesen na jednotlivé kmínky sazenic. Nejedná se tedy o celoplošný postřik, ale individuální aplikaci na jednotlivé sazenice (pouze na kmínek těsně nad zemí) na lesní pasece. Ošetření sazenic proti klikorohu borovému probíhá každoročně v rámci běžné lesnické praxe, a doposud nám není znám jediný případ škod na včelstvech způsobený touto činností na LS Rumburk. Dle našeho názoru a zkušeností je riziko vyplývající z použití přípravku při dodržení výše uvedeného postupu pro včely minimální (prakticky žádné). S vaším souhlasem proběhlo i v předchozích letech beze škod na včelstvech.

V případě, že máte zájem s námi projednat výše uvedené chem. ošetření dle Zák. č. 326/2004 Sb., § 51, odst. 4., písm. a), oznamte nám tuto skutečnost v co možná nejkratším termínu. Necháme na vašem zvážení zda a jakou formou informovat jednotlivé chovatele včel. Dle našeho názoru je dle výše uvedených skutečností tato forma dostatečná. Předpokládáme, že skrze vaši organizaci bude toto oznámení přeneseno a projednáno s dotčenými chovateli včel. V opačném případě nám prosím zašlete seznam lokalit, kde jsou včelstva umístěna do 5 km od ploch ošetřovaných proti klikorohu borovému s případnými kontakty na jednotlivé chovatele, abychom „projednání" zajistili sami.

Vaše případné dotazy spojené s výše uvedenou věcí vám zodpoví pan Ing. Miroslav Švihlík, tel. 725 980 517. Dále je možné kontaktovat přímo příslušné revírníky (víz. níže uvedený seznam), kteří vám rádi sdělí vaše případné dotazy, či vám předají podrobnou informací o lokalitách s plánovaným chemickým ošetřením.

Seznam revírníků

revír

jméno revírníka

kontakt

1

Petr Klinger

724524956

2

Ing. Roman Kratochvíl

724524957

3

Eduard Němec

724524958

4

Robin Sokol

725627820

5

Ing. Jakub Šulák

724524963

6

Ing. Miroslav Svobodník

724524967

7

Leoš Schwarz

724524964

8

Radek Učeň

724524965

9

Martin Hlinka

724524962

10

Martin Knobloch

725741221

Informace k distribuci hlasovacích lístků k volbám do Evropského parlamentu

V současné době probíhá distribuce hlasovacích lístků k volbám do Evropského parlamentu zde u nás v Jiříkově. Dovolujeme si Vás tímto informovat, že distribuce hlasovacích lístků je k těmto volbám z důvodu velkého množství kandidátních stran a tím pádem obsáhlejší samotné obálky velikosti A4 s hlasovacími lístky výrazně složitější než tomu bylo u voleb předešlých. Osoby provádějící distribuci hlasovacích lístků se vždy snaží doručit odpovídající počet hlasovacích lístků do poštovních schránek, ale bohužel není zcela možné tyto obálky vložit v určitém počtu do poštovních schránek malého rozměru. A tak se může stát, že někomu mohou hlasovací lístky chybět, případně mohou někomu hlasovací lístky ve schránce zmoknout, jelikož se celé do poštovní schránky prostě nevešly. Pro tyto případy je možno si hlasovací lístky vyzvednout před termínem konání voleb zde na úřadě, na odboru vnitřní správy u paní Petry Kissové, popřípadě každý volič má možnost na vyžádání obdržet celou sadu hlasovacích lístků přímo v den konání voleb ve volební místnosti umístěné ve volebním okrsku, který je danému voliči vzhledem k místu jeho trvalého pobytu určen.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jiří Semerád, Městský úřad Jiříkov

Uzavření radnice

Dne 17. 5. 2019 bude z důvodu školení všech úředníků uzavřen úřad.

Děkujeme za pochopení

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Na základě § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji dobu a místo konání voleb: volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 25. května 2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin,

v těchto volebních okrscích:

 • Volební okrsek č. 1 – sídlo: místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č. p. 3, v přízemí vlevo - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9. května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Petrova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Londýnská (pouze č. p. 563/3), Čapkova, (pouze č. p. 812) a Náměstí.
 • Volební okrsek č. 2 – sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680 (vchod do volební místnosti z ul. Moskevská) - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.
 • Volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna TJ Sokol Filipov, Filipov č. p. 207 - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.

Informace k hlasování

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem České republiky. Voliči jiného členského státu oprávněni volit na našem území prokáží státní občanství jiného státu Evropské unie.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit, nebude mu hlasování umožněno.

Ze závažných důvodů (zejména zdravotních) může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Hlasovat může pouze v územním obvodu volebního okrsku. V tomto případě vyšle volební okrsková komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a sadou hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Michal Maják, v r.
starosta města Jiříkova

Nalezené štěně

Dne 05.05.2019 byl v Březinově ulici nalezen tento bezprizorní krasavec. Jedná se o štěně křížence černé barvy s hnědým pálením a bílou náprsenkou. Je to ještě mladý nezbeda, který se mohl někomu zatoulat. Pokud znáte majitele, kontaktujte prosím buď MP Jiříkov na tel.: 722 092 090 nebo Odbor výstavby a životního prostředí na tel.: 724 606 186.

View the embedded image gallery online at:
https://www.jirikov.cz/zpravodajstvi#sigProIdf513b491da

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Poustevna

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Poustevna.

 

Bližší informace uvedeny na el. úřední desce Města Jiříkov v kategorii různé.

 

Město Jiříkov

Oznámení gynekologické ambulance LNaP

Informujeme, že:

 • vždy od čtvrtka 14:00 hodin do neděle 15:00 hodin není v provozu gynekologická ambulance (adresa U Nemocnice 1298/6, Pavilon I). V tuto dobu doporučujeme pacientkám v případě akutních obtíží, včetně těhotenských potíží, navštívit okolní nemocnice (Děčín, Česká Lípa, Liberec),
 • ošetřujeme pouze pacientky do 20. týdne těhotenství.

Jmenování zapisovatelů

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí ve městě Jiříkově pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Na základě ust. § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu  ve městě Jiříkově takto:

 

 • volební okrsek č. 1 – sídlo: budova Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č. p. 3 v přízemí vlevo - zapisovatelka – paní Šárka Fojtová
 • volební okrsek č. 2 – sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680 - zapisovatelka – paní Hana Havlová
 • volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna TJ Sokol Filipov, Filipov č. p. 207 - zapisovatelka – paní Jaroslava Mrázková

Michal Maják, v. r.
starosta města Jiříkova

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Adresa:Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
E-mail:mesto@jirikov.cz
GSM: 602 411 628 - podatelna
TEL: 412 338 111 - podatelna
TEL: 412 337 250 - odbor MHBH
TEL: 412 338 350 - odbor VaŽP
ID datové schránky: 34mbzwf
 pokladní hodinypodatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
© 2006 - 2019 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.