31. 05. 2020,  dnes má svátek Kamila a zítra Laura

Přihlásit se

Zpravodajství

Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v české republice pod názvem „Životní podmínky 2020" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé české republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 26. července 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

S případnými dotazy se obracejte na pracovnici Krajské správy ČSÚ pověřenou řízením šetření Životní podmínky 2020, kterou je paní Bc. Miloslava Barčová, mobil 731 622 018.

Ing. Roman Bechtold

ředitel Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem

Změna termínu omezení parkování na komunikaci Čapkova

Dne 28. 5. 2020 bylo naplánováno omezení parkování v ulici Čapkova, z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek je termín omezení přesunut na 29. 5. 2020, kdy dojde k omezení parkování v ulici Čapkova, a to v úseku od č. p. 470 (bývalé papírnictví) po křižovatku u č. p. 464 (Městský úřad) v Jiříkově. Důvodem omezení parkování je obnova vodorovného dopravního značení.

Odbor MH a BH

Upozornění na nekonání Tradiční Filipovské pouti

Dne 25. 5. 2020 se uskutečnilo jednání výboru TJ Sokola Filipov, kde se projednávalo uskutečnění Filipovské poutě.

Dne 26. 5. 2020 opět  proběhlo jednání výboru TJ Sokola Filipov za přítomnosti organizátorů pouťových atrakcí. Vzájemně se výbor TJ Sokola Filipov a organizátoři pouťových atrakcí dohodli o zrušení akce „Tradiční Filipovská  pouť“, která se měla konat ve dnech 6. 6. 2020 a  7. 6. 2020. Důvodem zrušení letošní akce je koronovirová  pandemie a s tím spojená určitá zdravotní rizika.

Obě strany se dohodli, pokud tomu nebude nic bránit, tak se „ Tradiční Filipovská pouť“ opět uskuteční  ve dnech 5. 6. 2021 a 6. 6. 2021.  

Upozornění na nekonání XIV. ročníku mezinárodního hudebního festivalu

Milí hudební přátelé,
v letošním roce nás všechny zasáhla celosvětová pandemie a opatření, která s ní souvisela. Ta zásadním způsobem omezila přípravu i samotnou realizaci XIV. ročníku mezinárodního hudebního festivalu "Varhanní duchovní hudba ve Filipově", který se koná vždy o letních prázdninách. Ačkoli byl po technické stránce celý projekt téměř připraven, byli jsme nuceni z bezpečnostních a ekonomických důvodů zrušit pozvání velmi zajímavých interpretů z České republiky a především ze zahraničí. Rozhodli jsme se přesunout festival na rok 2021. Naší snahou je, realizovat celý, již připravený program, o příštích prázdninách. Pokud se do filipovské poutní baziliky přesto vydáte, pak je možné varhanní hudbu slyšet pouze po skončení nedělní bohoslužby (cca v 11:15 hod. v délce 20 min.).
Po čtrnácti letech nepřetržité snahy sdílet s Vámi krásu duchovní hudby, nás toto nucené přerušení velmi zasáhlo. Přijímáme jej ale s pokorou a nadějí, že se všichni společně a ve zdraví ve filipovské bazilice setkáme v roce 2021.
Pokud to situace dovolí a bezpečnostní rizika pominou, tak Vás už o letošním adventu pozveme na II. ročník adventních koncertů "Půlhodinky adventní varhanní hudby s Jiřím Chlumem a jeho hosty". Ať to bude kdykoli, těšíme se na setkání s Vámi!


Přejeme Vám pevné zdraví a stálou vnitřní radost!


Mgr. Jiří Chlum - Arte musica

Oznámení o nekonání kulturních akcí v Jiříkově

Dne 22. 5. 2020 proběhlo jednání předsedy spolku Houmrův triatlon, z.s. pana Mgr. Vladislava Dykasta a starosty Města Jiříkov pana Michala Majáka spolu s osobami zajišťujícími technickou a organizační stránku této sportovní akce za město, na kterém se po vzájemné shodě rozhodlo o zrušení 27. ročníku Houmrova triatlonu, který se měl konat v letošním roce, a to z důvodu nevyjasněné situace kolem koronavirové pandemie přinášející určitá zdravotní rizika jak účastníkům Houmrova triatlonu, tak návštěvníkům a občanům města.

Obě strany věří, že v dalším roce nebude již nic bránit uspořádání 27. ročníku Houmrova triatlonu. Těšíme se na setkání na startu v sobotu 31. 7. 2021 v Jiříkově.

Město Jiříkov se zároveň rozhodlo o zrušení akce Jiříkovská kovadlina, která se měla jako v minulosti uskutečnit třetí sobotu v září. K rozhodnutí vedla nejistota platných opatření, nutnost včasné organizace a smluvní zajištění účinkujících a v nemalé míře i finanční náročnost akce. V rámci Jiříkovské Kovadliny probíhala Jiříkovská Marmeliáda, tedy soutěž o nejlepší domácí marmeládu. I tato akce byla po zvážení hlavního organizátora Jana Dvořáka pro letošní rok zrušena.

Informace ze Šluknovského zámku

Zdravíme Vás po více jak dvou měsících, kdy byly dveře Šluknovského zámku pro veřejnost uzavřené. Jsme velice rády, že od dnešního dne můžeme být opět na svých pozicích a srdečně vítat návštěvníky zámku v běžném provozu s pouhým omezením, viz. příloha.

V době, kdy se zámek ze dne na den uzavřel, začínaly zde dvě výstavy, u kterých se nám podařilo prodloužit dobu vystavování, z původního termínu do 31. května 2020 budou k vidění až do 31. srpna 2020. Což je jistě skvělá zpráva, a tak neváhejte a navštivte Šluknovský zámek. Můžete si prohlédnout níže uvedené výstavy nebo si projít Šluknovský zámek s průvodcem a obojí zakončit příjemným posezením v zámecké kavárně Caffe zámek.

Výstava „Fenomén Igráček“, tato putovní výstava je realizována ve spolupráci se společností EFKO. Ta před téměř deseti lety zahájila pokračování výroby legendárních Igráčků. Výstava vznikla v Technickém muzeu v Brně jako příklad znovuobnovení a výroby figurky oblíbené v 80. letech 20. století. Děti se seznámí s postavičkami, které kdysi bavily jejich rodiče. Na výstavě nechybí legendární první postavička zedníka z roku 1976. Doprovodný program tvoří Igráčkova dílnička, ve které si děti vytvoří vlastní design z bílého Igráčka. Výstava obsahuje také ukázku původních Igráčků ze 70. a 80. let 20. století s původními krabičkami. Pro výstavu ve Šluknovském zámku byly v dílně pana Svobody vytvořeny dvě originální postavičky Igráčků - významných osobností města Šluknova - pana Ervína Leopolda Nostitze Rienecka a Ing. Františka Bienerta. 

Výstava fotografií Jana Vacy, který pokračuje v sérii fotografických výstav na zámecké půdě. Fotograf Jan Vaca představuje dva soubory svých fotografií: "Místa", ve které zkouší oživit vzpomínky na krajinu svého dětství v Českém Středohoří , konkrétně na bývalou vesnici Vitín. "Po Němcích", tento soubor mapuje věci z tzv. Sudetských pokladů. Jedná se o předměty, které před odsunem ze svých domovů schovávali původní němečtí obyvatelé Severozápadních Čech s vírou, že se domů zase vrátí. Z dnešního pohledu je zajímavé, co v roce 1945 považovali tito lidé za důležité. Sadu knoflíků? Knížky? Panenky? 

Navštívit nás můžete denně, včetně sobot a nedělí od 9:00 do 11:30, 12:30 do 17:00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu a děkujeme za případnou další propagaci.

Jitka Schneiderová

Provozní doba CELOROČNĚ:

Pondělí - pátek: 9:00 - 12:00    12:30 – 17:00
Sobota - neděle: 9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

Poradna v Kostce

Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné životní situace. 

Tíživou životní situací se může stát i fakt, že jeden z rodičů zůstane na výchovu svého dítěte nebo dětí sám.

Posláním poradny je podpořit lidi v řešení obtížné životní situace.

  • Jak se domoci platby výživného?
  • Co mám dělat, když mi partner neplatí alimenty?
  • Co mohu dělat, když na stanovené výživné nemám?

Tíživou životní situací se může stát i fakt, že jeden z rodičů zůstane na výchovu svého dítěte nebo dětí sám.

 

To jsou příklady otázek,  se kterými se můžete na poradnu obracet.

Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma, v 18 obcích Šluknovska. Na místě konzultace se domluvíte s poradcem.

Poradce kontaktujte na telefonních číslech: 777 291 359, 777 925 302, 770 125 690.

     Pan Karel se dostal na konec svého manželství, se ženou má syna. Jeho zdravotní stav se zhoršil a musel snížit své tempo v zaměstnání. S tím souvisí i nižší příjem. Půjčky na vybavení bytu jsou psané na něj.

Karel se obrátil na poradnu ve fázi, kdy se v průběhu rozvodového řízení začalo jednat o tom, jaké by mu mohlo být stanoveno výživné.

Poradce Karlovi vysvětlil obecná pravidla při stanovování výše výživného, pomohl mu sepsat návrh na stanovení výše výživného a současně mu vysvětlil, jak postupovat v otázce rozdělení majetku.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Poradci OSP  Kostka Krásná Lípa, p.o.

 

To jsou příklady otázek,  se kterými se můžete na poradnu obracet.

Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma, v 18 obcích Šluknovska. Na místě konzultace se domluvíte s poradcem.

Poradce kontaktujte na telefonních číslech: 777 291 359, 777 925 302, 770 125 690.

     Pan Karel se dostal na konec svého manželství, se ženou má syna. Jeho zdravotní stav se zhoršil a musel snížit své tempo v zaměstnání. S tím souvisí i nižší příjem. Půjčky na vybavení bytu jsou psané na něj.

Karel se obrátil na poradnu ve fázi, kdy se v průběhu rozvodového řízení začalo jednat o tom, jaké by mu mohlo být stanoveno výživné.

Poradce Karlovi vysvětlil obecná pravidla při stanovování výše výživného, pomohl mu sepsat návrh na stanovení výše výživného a současně mu vysvětlil, jak postupovat v otázce rozdělení majetku.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Poradci OSP  Kostka Krásná Lípa, p.o.

Retrostipendium – výzva pro studenty do 30. 6. 2020

Kostka Krásná Lípa ve spolupráci s Člověkem v tísni rozděluje stipendia Nadace Albatros. Tím podporujeme ve vzdělání studenty ze Šluknovského výběžku, kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou motivaci se vyučit nebo studovat střední školu jakéhokoliv typu. Podmínkou schválení žádosti je, že minimálně jeden z rodičů má pouze základní vzdělání. Cílem retrostipendijního programu je podpora studenta v úspěšném absolvování školy.
Jak stipendium funguje?
Studenti po uzavření smlouvy musí dodržovat určité podmínky. Nejdůležitější z nich je prospěch. To znamená, že ze čtyř klíčových předmětů nesmí mít horší známku než za 3. Stejnou váhu má ale také nízká absence ve škole. Na pravidelných setkáních a při splnění podmínek jsou studentovi propláceny náklady v hodnotě 1000 Kč nebo 1 500 Kč měsíčně. Na konci školního roku je možné získat bonus za výsledky ve výši 2000 Kč.

Finanční prostředky na retrostipendia poskytuje Nadace Albatros. Kariérové poradenství je poskytováno za podpory Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Kostka Krásná Lípa nyní takto podporuje 36 studentů. Aktuálně do programu přijímáme nové studenty. Noví studenti na další školní rok 2020/2021 se nám mohou hlásit až do 30.6.2020.
Kateřina Luňáková, kontakt 775 441 238
kariérová poradkyně

Uzavření části komunikace Čapkova

Z důvodu havárie dešťové kanalizace v části komunikace Čapkova od č.p. 471 k č.p. 473, Jiříkov,  bude od 26.5.2020 do 31.5.2020 uzavřena komunikace Čapkova v úseku od křižovatky u škol po křižovatku č.p. 473. Na základě uzavření komunikace bude umožněn průjezd od ulice Svobodova č.p. 494 k Čapkova č.p. 473, Jiříkov.

 

Dne 28.5.2020 dojde k omezení parkování v ulici Čapkova, a to v úseku od č.p. 470 (bývalé papírnictví) po křižovatku u č.p. 464 (Městský úřad) v Jiříkově. Důvodem omezení parkování je obnova vodorovného dopravního značení. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude značení provedeno v jiném termínu.

Odbor MH a BH

Oznámení o obnovení běžného provozu Drobné provozovny Jiříkov

Vážení občané,

od 27.05.2020 bude areál Drobné provozovny otevřen v plném rozsahu tzn., že otevírací doba bude:

  • Středa od 13,00 do 18,00 hod. (po dobu zimního času od 13,00 do 16,00 hod.)
  • Sobota od 08,00-12,00 hod.

Na Drobné provozovně lze odkládat objemný odpad z běžné produkce domácností a to pouze u trvale přihlášených obyvatel, dále nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky (4 ks osoba/rok), biologicky rozložitelný odpad, použité jedlé oleje, kovy, baterie, zářivky, tříděný odpad, textil.

Není přijímán stavební odpad a nebezpečný stavební odpad (př.eternit).

Areál Drobné provozovny slouží k odevzdání odpadu, který vzniká při běžné produkci odpadu v domácnosti, nikoliv z vyklízení nemovitostí, likvidaci podnikatelských odpadů  apod.  Pro tyto účely si objednejte kontejner nebo vám rádi předáme kontakt na svozovou firmu.

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Adresa:Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
E-mail:mesto@jirikov.cz
GSM: 602 411 628 - podatelna
TEL: 412 338 111 - podatelna
TEL: 412 337 250 - odbor MHBH
TEL: 412 338 350 - odbor VaŽP
ID datové schránky: 34mbzwf
 pokladní hodinypodatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
© 2006 - 2020 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.