21. 07. 2019,  dnes má svátek Vítězslav a zítra Magdaléna

Přihlásit se

Zpravodajství

Uzavření Městské knihovny Jiříkov

Ve dnech 15.7.2019 až 26.7.2019 bude Městská knihovna Jiříkov z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.

 

Děkujeme za pochopení

 

Městský úřad Jiříkov

odbor vnitřní správy

Informace pro občany a návštěvníky města

Na základě informace občanů a z důvodu skutečnosti, že strážníci Městské policie Jiříkov nevykonávají svou činnost v pravidelných směnách, doporučujeme občanům a návštěvníkům města se v případě nutnosti a potřeby obrátit na linku Policie ČR „158“. Primárně lze volat na telefonní číslo Městské policie Jiříkov 722 092 090. V případě, že telefonní číslo Městské policie Jiříkov nebude aktivní, je třeba volat linku Policie ČR „158“.

Děkujeme za pochopení.

 

Město Jiříkov

Demonstrace za kvalitní zdravotní péči ve Šluknovském výběžku

Občanská iniciativa zachraňme nemocnici v Rumburku vyzývá všechny občany k účasti na demonstraci za záchranu rumburské nemocnice, která se bude konat dne 3. července 2019, od 15:00 hodin, na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Podrobnosti k akci v přiloženém letáku. 

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (Demonstrace - Ústí nad Labem.jpg)Demonstrace - leták???360 kB

Oznámení o použití chemického přípravku Alfametrin ME na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým

Dle nově zavedené povinnosti ze Zák.č. 326/2004 Sb. vám oznamujeme , že v průběhu měsíce května (koncem) a června bude provedeno chem. ošetření sazenic smrku ztepilého a borovice lesní na lesních pozemcích v katastrech příslušejícím obcím Lipová u Šluknova, Vilémov, Severní, Lobendava, Dolní Poustevna, Liščí, Šluknov, Nová Víska u Dolní Poustevny, Rožany, Brtníky, Panský, Kunratice u Šluknova, Velký Šenov, Mikulášovice, Jiříkov, Rumburk, St. Křečany, Království, Varnsdorf, Studánka, Dolní Podluží, Vlčí hora, Horní Podluží, Krásná Lípa, Kyjov u Krásné Lípy, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště , Jedlová, Dolní Podluží, Kytlice, Mlýny, Líska, Horní Chřibská, Dolní Chřibská, Kunratice u České Kamenice, Česká Kamenice, Jetřichovice, Jánská, a Srbská Kamenice proti žíru klikorohem borovým, který očekáváme vzhledem k současnému vývoji počasí ve výše uvedeném období. Seznam porostů dle k.ú. a revírů je v příloze.

Ošetření bude provedeno pomocí zádového postřikovače, kdy bude přípravek nanesen na jednotlivé kmínky sazenic. Nejedná se tedy o celoplošný postřik, ale individuální aplikaci na jednotlivé sazenice (pouze na kmínek těsně nad zemí) na lesní pasece. Ošetření sazenic proti klikorohu borovému probíhá každoročně v rámci běžné lesnické praxe, a doposud nám není znám jediný případ škod na včelstvech způsobený touto činností na LS Rumburk. Dle našeho názoru a zkušeností je riziko vyplývající z použití přípravku při dodržení výše uvedeného postupu pro včely minimální (prakticky žádné). S vaším souhlasem proběhlo i v předchozích letech beze škod na včelstvech.

V případě, že máte zájem s námi projednat výše uvedené chem. ošetření dle Zák. č. 326/2004 Sb., § 51, odst. 4., písm. a), oznamte nám tuto skutečnost v co možná nejkratším termínu. Necháme na vašem zvážení zda a jakou formou informovat jednotlivé chovatele včel. Dle našeho názoru je dle výše uvedených skutečností tato forma dostatečná. Předpokládáme, že skrze vaši organizaci bude toto oznámení přeneseno a projednáno s dotčenými chovateli včel. V opačném případě nám prosím zašlete seznam lokalit, kde jsou včelstva umístěna do 5 km od ploch ošetřovaných proti klikorohu borovému s případnými kontakty na jednotlivé chovatele, abychom „projednání" zajistili sami.

Vaše případné dotazy spojené s výše uvedenou věcí vám zodpoví pan Ing. Miroslav Švihlík, tel. 725 980 517. Dále je možné kontaktovat přímo příslušné revírníky (víz. níže uvedený seznam), kteří vám rádi sdělí vaše případné dotazy, či vám předají podrobnou informací o lokalitách s plánovaným chemickým ošetřením.

Seznam revírníků

revír

jméno revírníka

kontakt

1

Petr Klinger

724524956

2

Ing. Roman Kratochvíl

724524957

3

Eduard Němec

724524958

4

Robin Sokol

725627820

5

Ing. Jakub Šulák

724524963

6

Ing. Miroslav Svobodník

724524967

7

Leoš Schwarz

724524964

8

Radek Učeň

724524965

9

Martin Hlinka

724524962

10

Martin Knobloch

725741221

Oznámení gynekologické ambulance LNaP

Informujeme, že:

 • vždy od čtvrtka 14:00 hodin do neděle 15:00 hodin není v provozu gynekologická ambulance (adresa U Nemocnice 1298/6, Pavilon I). V tuto dobu doporučujeme pacientkám v případě akutních obtíží, včetně těhotenských potíží, navštívit okolní nemocnice (Děčín, Česká Lípa, Liberec),
 • ošetřujeme pouze pacientky do 20. týdne těhotenství.

Informace o poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2019

Zastupitelstvo města Jiříkova dne 27. 3. 2019 schválilo rozpočet na rok 2019 a nastala tedy i možnost poskytovat dotace.  Stejně jako pro roky 2016 - 2018, tak i pro 2019 Zastupitelstvo města Jiříkova zvolilo opět individuální poskytování dotací na základě žádosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů.

Žadatelé mohou tedy o dotaci žádat formou „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova.“  Tento formulář je k dispozici na stránkách města www.jirikov.cz a na ekonomickém odboru Městského úřadu v Jiříkově. Formulář je jednoduchý a srozumitelný, je nutnost při žádosti o dotaci vše řádně vyplnit a přiložit všechny požadované přílohy. V případě nejasností je možné se obrátit o radu na ekonomický odbor MěÚ Jiříkov.

Žádosti je možné předkládat po celý kalendářní rok bez omezení prostřednictvím podatelny MěÚ v Jiříkově. Jednotlivé žádosti budou individuálně posuzovány Finančním výborem Zastupitelstva města Jiříkova a s jeho vyjádřením budou postoupeny do příslušného orgánu města, který bude o poskytnutí dotace rozhodovat. V případě žádosti o dotaci vyšší než 50 000,- Kč, bude tímto orgánem Zastupitelstvo města Jiříkova, v opačném případě Rada města Jiříkova.

Schválená dotace bude poskytována formou veřejnoprávní smlouvy, která zpřesní použití dotace a její vyúčtování. Ke každé poskytnuté dotaci bude povinný procentuální podíl z vlastního zdroje žadatele. Vzor této smlouvy je také na webových stránkách Města Jiříkova.

Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

Domácí kompostování v Jiříkově

Název projektu: Domácí kompostování v Jiříkově

Projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“ je spolufinancován Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Tento projekt je zaměřen na znovuobnovení domácího kompostování a zároveň by měl pomoci odstranit biologicky rozložitelnou složku ze směsného komunálního odpadu a tím pádem snížit i jeho produkci.

Nabídka akcí rumburské Lorety v roce 2019

(Rumburk 14. 1. 2019) Barokní památka Loreta s ambitem v Rumburku je přístupná celoročně. Pro návštěvníky vedle prohlídek připravuje výstavy, koncerty duchovní hudby a doprovodné kulturní akce. Kulturní památku ležící poblíž Českého Švýcarska  navštívilo během roku 2018 na 14 600 turistů a poutníků. Loni se díky příspěvku ministerstva kultury v přízemí vstupní budovy vybudovala nová stálá česko-německá výstava o historii Lorety s interaktivními prvky. Aktualizovala se výstava o křížových cestách Šluknovska, která přibližuje prostřednictvím fotografií a situačních plánů všech čtrnáct kalvárií v regionu. Úspěšně se vyzkoušel nový zážitkový výukový program, který skupiny školáků a studentů provede Loretou v době baroka.

View the embedded image gallery online at:
https://www.jirikov.cz/zpravodajstvi#sigProIdcb025991e5

Během roku 2019 se návštěvníci mohou těšit tradiční akce - v květnu proběhne Loretánská muzejní noc 2019 a v září regionální zážitek Loretánské slavnosti 2019. Ta nejbližší akce se koná už v lednu. V sobotu 26. 1. 2019 se zájemci spolu s průvodcem vydají na jesličkovou pěší vycházku, při níž se seznámí s kostelními a soukromými betlémy v Rumburku.

V restaurovaném ambitu z poloviny 18. století se uskuteční řada výstav. Tou první bude výstava snímků Petra Hirsche o putování Jana Duška do Santiaga de Compostela. Dobové fotografie přiblíží kdysi samostatné obce Horní Jindřichov a Dolní Křečany, od jejichž připojení k Rumburku v těchto dnech uplynulo sedmdesát let. Díky ústeckým památkářům se zájemci seznámí s prvorepublikovou architekturou na severu Čech. Prostor dostane další z rumburských fotografů, tentokrát to bude Miroslav Jeništa. Mimořádnou akcí bude zcela první česko-německo-polský Den zastavení Via Sacra v neděli 22. září. Jeho součástí bude premiéra divadelní inscenace uměleckého sestupení FysioART "Půlnoc v pohraničí", která ojedinělým způsobem přiblíží historii rumburské Lorety.

Pro ty, kdo si rádi připlatí za to, co běžně není ke slyšení a vidění, se připravují letní a zimní večerní prohlídky při svíčkách. Začátkem července se už řadu let koná prohlídka technického zázemí, při níž návštěvníci projdou běžně nepřístupné prostory.

Ač je rumburská Loreta jako soukromá památka závislá na příjmu ze vstupného, několikrát do roka nabízí vstup zdarma. Letos to bude 17. 4. 2019 při komentované prohlídce ambitu a kaple Sv. schodů, 24. 5. 2019 při Noci kostelů, 4. 8. 2019 při odpustkové slavnosti Porciunkule a 30. 11. 2019 při Zahájení adventu.

Rumburská loretánská kaple s ambitem byla postavena počátkem 18. století podle plánů architekta Johanna Lucase Hildebrandta na základě přání Antona Floriana knížete z Liechtensteinu jako svobodná poutní kaple. Správa loretánské kaple byla svěřena řeholníkům z kapucínského kláštera u sv. Vavřince. Ti se o rozlehlé mariánské poutní místo starali do roku 1950, kdy byl jejich klášter násilím zrušen a loretánská kaple byla převedena do správy rumburského děkanství. Ve vstupní budově je k vidění Expozice církevního umění Šluknovska.

Klára Mágrová

Více informací sdělí: Mgr. Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2019

Výstavy v ambitu

 • 1. 12. 2018—2. 2. 2019, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 1. 12. 2018—2. 2. 2019, Výstava dětských betlémů v Loretě. Jesličky vyrobené dětmi ze Šluknovska
 • 8. 2.—30. 3. 2019, Camino na kolečkách. Na vozíku život nekončí. Putovní výstava fotografií Petra Hirsche z cesty Jana Duška do Santiaga de Compostela. Vernisáž 7. 2. od 17.00 v ambitu Lorety, poté následuje beseda a ukázky z filmového dokumentu v Městské knihovně Rumburk
 • 3. 4. —18. 5. 2019, Karlovo údolí. Dobové a aktuální fotografie z výletního místa na Šluknovsku. Připravil Marin Bilinski, Oldřich Podzimek a Město Šluknov
 • 13. 4.—8. 6. 2019, Pašijový betlém. Zobrazení biblického vyprávění o utrpení Krista v kapli P. Marie Lurdské
 • 24. 5.—29. 6. 2019, Dolní Křečany a Horní Jindřichov ve fotografiích. Výstava dobových fotografií. Pořádá se při příležitosti 70. výročí připojení obcí k Rumburku, k němuž došlo 1. 1. 1949. Připravila Ester Sadivová. Vernisáž 24. 5. 2019 v rámci Noci kostelů 2019. Doprovodný program: komentovaná vycházka a přednáška
 • 3. 7.—12. 9. 2019, Architektura ve službách první republiky v Ústeckém kraji. Připravil NPÚ v Ústí n/L
 • 14. 9.—31. 10. 2019, Toulky Prahou. Výstava fotografií ing. Miroslava Jeništy z Rumburku. Vernisáž 14. 9. 2019 v rámci Loretánských slavností 2019
 • 30. 11. 2019—2. 2. 2020, Betlém v klášterním kostele sv. Vavřince. Výstava kostelních jesliček z roku 1922
 • 30. 11. 2019—2. 2. 2020, Výstava betlémů vyrobených dětmi

Kulturní akce

 • úterý 15. 1. 2019, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách
 • sobota 26. 1. 2019, 9.00—12.00, Rumburská cesta. Pěší vycházka za kostelními a soukromými betlémy
 • středa 17. 4. 2019, 17.00—18.00, Komentovaná prohlídka obrazů křížové cesty a kaple Svatých schodů
 • pátek 17. 5. 2019, 20.00—23.00, Loretánská muzejní noc 2019 v Rumburku. 13. ročník akce. Hudební vystoupení dětských pěveckých sborů a výtvarné dílny. Koná se v rámci Festivalu muzejních nocí 2019
 • pátek 24. 5. 2019, 18.00—21.00, Noc kostelů 2019 v Loretě Rumburk. Výstava, koncert, prohlídky, ztišení
 • čtvrtek 6. 6. a 20. 6. 2019, 17.00-18.30, Rumburkem s průvodcem. Komentované vycházky
 • úterý—sobota 29. 6. až 31. 8. 2019, 15.00—16.00, Prohlídky Lorety Rumburk pro děti od 5 do 11 let. Hravé seznámení s loretánským příběhem
 • červenec 2019, Prohlídka technického zázemí Lorety Rumburk. Komentovaná prohlídka běžně nepřístupných prostor. Nutná rezervace na tel. +420 604 555 922
 • červenec a srpen 2019, Večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách. Komentované pro-hlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba. Rezervace na tel. +420 604 555 922
 • sobota 14. 9. 2019, 10.00—17.00, Loretánské slavnosti 2019 v Rumburku. Jeden den v době baroka. Celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče. Regionální zážitek Českosaského Švýcarska
 • neděle 22. 9. 2019, 10.00—17.00, Den pro Via Sacra. Prohlídky s průvodcem. Premiéra divadelní inscenace inspirované historií Lorety „Půlnoc v pohraničí“. Účinkuje umělecké seskupení FysioART
 • sobota 30. 11. 2019, 9.00—16.00, Zahájení adventu 2019 v Loretě Rumburk. Výstava betlémů, tvoření ve výtvarných dílnách
 • úterý 10. 12. a 17. 12. 2019, 18.00—19.00, Zimní večerní prohlídky Lorety Rumburk při svíčkách

Koncerty v kostele sv. Vavřince

 • květen 2019, Koncert žáků ZUŠ Rumburk
 • říjen 2019, Koncert ke cti sv. Františka
 • úterý 3. 12. 2019, 17.00-18.00, Předvánoční koncert žáků ZUŠ Rumburk
 • neděle 22. 12. 2019, 16.30, Adventní koncert dětských pěveckých sborů Šenováček a Tyršovské zvonky
 • čtvrtek 26. 12. 2018, 17.00, J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše

Církevní akce

 • leden až listopad každé poslední úterý v měsíci 15.00—15.45 mše svatá v loretánské kapli
 • pátek 8. 3. až 12. 4. 2019, 16.30—17.15, Pobožnost křížové cesty v postním období
 • pátek 19. 4. 2019, 15.00—16.00, Pobožnost Svatých schodů v kapli Svatých schodů
 • neděle 4. 8. 2019, 9.30—10.00, 333. Odpustková slavnost Porciunkule v kostele sv. Vavřince
 • neděle 11. 8. 2019, 9.30—10.30, Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince
 • sobota 14. 9. 2019, 10.00—11.00, 312. slavnost výročí posvěcení loretánské kaple. Mše sv. se koná v kostele sv. Vavřince

Otevírací doba

úterý–sobota

duben–říjen 10.00–17.00 hod.

listopad–březen 9.00–16.00 hod.

neděle

červenec-srpen 10.00–17.00 hod.

(Poslední vstup 30 min. před koncem otevírací doby)

Vstupné

Dospělí: 60 Kč
Snížené (senioři, zdravotně postižení): 40 Kč

Děti 7 - 15 let, studenti: 25 Kč

Děti do 6 let zdarma

Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti): 125 Kč

Skupinová návštěva je možná i mimo běžnou otevírací dobu po předchozí objednávce

Podrobnosti o rumburské Loretě:

Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Loretánskou kapli v Rumburku dal podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, poutními Svatými schody (Scala Sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu.

Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 se obnovuje, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Památkově chráněný objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají výstavy, koncerty a doprovodné kulturní akce. Mše svaté probíhají každé poslední úterý v měsíci od 15.00 hod. ve Svaté chýši. Udržela se tradice srpnové církevní odpustkové slavnosti Porciunkule, trvající od 17. století.

K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“. V roce 2013 se ve vstupní budově Lorety zpřístupnila „Expozice církevního umění Šluknovska“. Areál, který v roce 2017 navštívilo 15 800 návštěvníků, spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Od roku 2014 je Loreta Rumburk součástí mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Loretánské slavnosti v Rumburku jsou od roku 2014 nositelem regionální značky "ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®". V roce 2014 získala Loreta Rumburk za obnovu a restaurování nominaci na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav. V roce 2014 obdržela Loreta Rumburk ocenění Společnost přátelská rodině.Od roku 2015 je držitelem certifikátu Českého systému kvality služeb.

Asistenti prevence kriminality - Město Jiříkov

Projekt ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY - MĚSTO JIŘÍKOV je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu zaměstnatelnosti dvou asistentů prevence kriminality (APK) v Jiříkově. Projekt přispěje k posílení jejich komunikačním a sociálním dovednostem, jejich sociálnímu začleňování, zvýšení kvalifikace a budoucímu uplatnění na trhu práce.

Více informací v odkazu

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stahnout tento soubor (1811130749-a3horizontal.pdf)1811130749-a3horizontal.pdf???72 kB

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Adresa:Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
E-mail:mesto@jirikov.cz
GSM: 602 411 628 - podatelna
TEL: 412 338 111 - podatelna
TEL: 412 337 250 - odbor MHBH
TEL: 412 338 350 - odbor VaŽP
ID datové schránky: 34mbzwf
 pokladní hodinypodatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
© 2006 - 2019 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.