Jiříkováci uklízí svě město

Ostatní
Datum:  15. září 2018 09:00 - 12:00

Akce je zaměřená na úklid černých skládek na území města Jiříkova, zvláště v sousedství obydlené zástavby vč. dětských hřišť. Jedna skupina bude vymezena na okrajové části obce, kde registrujeme skládky nevhodně odloženého elektroodpadu.

 

Seznam termínů


  • 15. září 2018 09:00 - 12:00