23. zasedání zastupitelstva města

Kalendář radnice
Datum:  23. duben 2018

Místo konání:  zasedací místnost radnice  |  Město:  Jiříkov, Česko

Starosta města Jiříkov svolává 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná v pondělí 23. dubna 2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
 3. Dotazy a připomínky občanů
 4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
 5. Usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
 7. Usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
 8. Různé
 9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
 10. Závěr

zvu k účasti občany města
Michal Maják, starosta města Jiříkov

Adresa:
Náměstí 464/1, Starý Jiříkov
407 53 Jiříkov, Česko

 

Mapa:


 

Všechny termíny:


 • 23. duben 2018