• periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník pro občany města Jiříkov
 • vydává Město Jiříkov
 • registrační číslo MK ČR 11261
 • náklad 800 ks
 • grafická úprava Michal Gavlík
 • tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

Kompletní příspěvky do novin podávejte emailem - noviny@jirikov.cz nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle § 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakční rady, inzerci pro JN nepřijímáme.

plán vydávání novin na rok 2019

měsíc uzávěrka distribuce
květen  7.5.  17.5.
červen  4.6.  14.6.
červenec  7.7.  17.7.
srpen bez vydání
září  3.9.  13.9.
říjen  1.10.  11.10.
listopad  5.11.  15.11.
prosinec  3.12.  13.12.
Noviny jsou distrbuovány v následujících obchodech
 • potraviny Hana Dopitová - Náměstí 462/13
 • Řeznictví U Stožických - Mánesova 629/1
 • Hájek Jaroslav - Potřeby pro domácnost - 9. května 192/1
 • potraviny BALA - Svobodova 487
 • potraviny Monika - Filipov 268
 • kiosek v Domově "Srdce v dlaních" - Filipov 65

 

několik výtisků je také k dispozici k přečtení
 • na jiříkovské radnici
 • v klubu důchodců Jiříkov
 • v ordinacích praktických lékařů
 • v knihovnách Jiříkov a Filipov