• periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník pro občany města Jiříkov
 • vydává Město Jiříkov
 • registrační číslo MK ČR 11261
 • náklad 800 ks
 • grafická úprava Michal Gavlík
 • tisk TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.

Kompletní příspěvky do novin podávejte emailem - noviny@jirikov.cz nebo na sekretariátu radnice. Příspěvky přijímá redakce podle § 15 zákona 46/2000 Sb. (tiskový zákon). Příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakční rady, inzerci pro JN nepřijímáme.

Noviny jsou distrbuovány v následujících obchodech
 • potraviny Hana Dopitová - Náměstí 462/13
 • Řeznictví U Stožických - Mánesova 629/1
 • Hájek Jaroslav - Potřeby pro domácnost - 9. května 192/1
 • potraviny BALA - Svobodova 487
 • potraviny Monika - Filipov 268
 • kiosek v Domově "Srdce v dlaních" - Filipov 65

 

několik výtisků je také k dispozici k přečtení
 • na jiříkovské radnici
 • v klubu důchodců Jiříkov
 • v ordinacích praktických lékařů
 • v knihovnách Jiříkov a Filipov