stav ke dni 04.06.2020
 
   
Vyvěšeno
Sejmuto
Název ČJ Kategorie
 
28. 05. 2020
bez sejmutí
Návrh závěrečného účtu roku 2019 Závěrečný účet města
28. 05. 2020
bez sejmutí
Rozpočtové opatření č. 3/2020 k Rozpočtu města Jiříkova na rok 2020 Rozpočtové opatření města
27. 05. 2020
bez sejmutí
Záměr výpůjčky nebytových prostor 687/2020 Majetkové záležitosti města
27. 05. 2020
bez sejmutí
Záměr pronájmu části nebytového prostoru 689/2020 Majetkové záležitosti města
20. 05. 2020
bez sejmutí
Výběrové řízení JirikovD/1733/2020 Majetkové záležitosti města
19. 06. 2020
21. 07. 2020
Usnesení o nařízení elektronické dražby 112 EX 1987/19-36 Dražební vyhlášky
1. 06. 2020
1. 07. 2020
Dražební vyhláška 180 EX 9395/07-184 Dražební vyhlášky
12. 05. 2020
4. 06. 2020
Aukční vyhláška UZSVM/U/5856/2020-HMSO Veřejné vyhlášky
12. 05. 2020
15. 06. 2020
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi SpMO 609/2020-1150/10 Výběrová řízení
12. 05. 2020
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova Zastupitelstvo města Jiříkov
7. 05. 2020
30. 06. 2020
Oznámení o použití chemického přípravku Alfametrin ME na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým LCR241/002404/2020 Různé
6. 05. 2020
bez sejmutí
Rozpočtové opatření k rozpočtu města 1/2020 a 2/2020 Rozpočtové opatření města
15. 04. 2020
15. 07. 2020
Oznámení o zamýšleném převodu SPU 124393/2020/508100/Kři Různé
6. 04. 2020
31. 12. 2022
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška

Příloha č. 1 je uložena k nahlédnutí na Odboru výstavby a životního prostředí.

17110/2020-MZE-16212 Veřejné vyhlášky
19. 03. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 599-2020 Majetkové záležitosti města
19. 03. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 600-2020 Majetkové záležitosti města
5. 03. 2020
bez sejmutí
Záměr uzavřít dodatek 587-4-2020 Majetkové záležitosti města
5. 03. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 591-2020 Majetkové záležitosti města
5. 03. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 593-2020 Majetkové záležitosti města
5. 03. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 590-2020 Majetkové záležitosti města
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava