stav ke dni 11.08.2020
 
   
Vyvěšeno
Sejmuto
Název ČJ Kategorie
 
11. 08. 2020
10. 09. 2020
Dražební vyhláška EX 12609/12-495 Dražební vyhlášky
10. 08. 2020
24. 08. 2020
Výběrové řízení na byt č. 2, Rumburská 453 Výběrová řízení
5. 08. 2020
1. 09. 2020
Aukční vyhláška UZSVM/U/10492/2020-HMSO Veřejné vyhlášky
5. 08. 2020
7. 09. 2020
Nabídka pozemků k pronájmu SPU 278952/2020/508202/Tk Různé
3. 08. 2020
7. 09. 2020
Výběrové řízení na koupi nepotřebného majetku SpMO 29409-4/2020-1150 Různé
29. 07. 2020
14. 08. 2020
Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Ústeckého kraje KUUK/117561/2020 Různé
29. 07. 2020
28. 08. 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 Veřejné vyhlášky
28. 07. 2020
bez sejmutí
Záměr pronájmu pozemků 731/2020 bod 4 Majetkové záležitosti města
28. 07. 2020
bez sejmutí
Záměr pronájmu pozemků 731/2020 bod 3 Majetkové záležitosti města
28. 07. 2020
bez sejmutí
Záměr pronájmu pozemků č. 731/2020 bod 2 Majetkové záležitosti města
28. 07. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitosti č. 736/2020 Majetkové záležitosti města
28. 07. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitosti č. 214/2020 Majetkové záležitosti města
23. 07. 2020
bez sejmutí
KHS Mimořádné opatření č. 1/2020 KHSUL 39562/2020 Různé
20. 07. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitosti č. 226/2020 Majetkové záležitosti města
20. 07. 2020
bez sejmutí
Záměr výpůjčky části nebytových prostor č. 746/2020-3 Majetkové záležitosti města
27. 07. 2020
bez sejmutí
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby JirikovD/2439/2020 Volby
15. 07. 2020
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6/2020 Rozpočtové opatření města
14. 07. 2020
bez sejmutí
Závěrečný účet roku 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Závěrečný účet města
13. 07. 2020
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova Zastupitelstvo města Jiříkov
7. 07. 2020
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2020 Rozpočtové opatření města
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava