stav ke dni 25.05.2020
 
   
Vyvěšeno
Sejmuto
Název ČJ Kategorie
 
20. 05. 2020
bez sejmutí
Výběrové řízení JirikovD/1733/2020 Majetkové záležitosti města
19. 06. 2020
21. 07. 2020
Usnesení o nařízení elektronické dražby 112 EX 1987/19-36 Dražební vyhlášky
1. 06. 2020
1. 07. 2020
Dražební vyhláška 180 EX 9395/07-184 Dražební vyhlášky
12. 05. 2020
4. 06. 2020
Aukční vyhláška UZSVM/U/5856/2020-HMSO Veřejné vyhlášky
12. 05. 2020
15. 06. 2020
Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi SpMO 609/2020-1150/10 Výběrová řízení
12. 05. 2020
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova Zastupitelstvo města Jiříkov
7. 05. 2020
30. 06. 2020
Oznámení o použití chemického přípravku Alfametrin ME na ošetření sazenic proti škodám klikorohem borovým LCR241/002404/2020 Různé
6. 05. 2020
bez sejmutí
Rozpočtové opatření k rozpočtu města 1/2020 a 2/2020 Rozpočtové opatření města
24. 04. 2020
bez sejmutí
Záměr výpůjčky pozemků 657-2020 Majetkové záležitosti města
24. 04. 2020
bez sejmutí
Záměr pronájmu pozemků 656-3-2020 Majetkové záležitosti města
24. 04. 2020
bez sejmutí
Záměr pronájmu pozemků 656-2-2020 Majetkové záležitosti města
27. 04. 2020
27. 05. 2020
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam 1088734/20/2500-11460-505479 Veřejné vyhlášky
15. 04. 2020
3. 06. 2020
Usnesení o nařízení elektronické dražby 197 EX 89456/12-181 Dražební vyhlášky
15. 04. 2020
15. 07. 2020
Oznámení o zamýšleném převodu SPU 124393/2020/508100/Kři Různé
15. 04. 2020
26. 05. 2020
Usnesení o nařízení elektronické dražby 197 EX 9350/15-176 Dražební vyhlášky
6. 04. 2020
31. 12. 2022
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška

Příloha č. 1 je uložena k nahlédnutí na Odboru výstavby a životního prostředí.

17110/2020-MZE-16212 Veřejné vyhlášky
19. 03. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 599-2020 Majetkové záležitosti města
19. 03. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 600-2020 Majetkové záležitosti města
5. 03. 2020
bez sejmutí
Záměr uzavřít dodatek 587-4-2020 Majetkové záležitosti města
5. 03. 2020
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 591-2020 Majetkové záležitosti města
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava