Michal Maják
Michal Majákstarosta města
Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.místostarosta města
Mgr. Bc. Vladimír Šamša
Mgr. Bc. Vladimír Šamšaradní města
Miroslav Horák
Miroslav Horákradní města
Ing. Roland Hase
Ing. Roland Haseradní města
Evžen Fodor
Evžen Fodorzastupitel města
Naděžda Stožická
Naděžda Stožickázastupitelka města
Mgr. Michal Mrázek
Mgr. Michal Mrázekzastupitel města
Robert Altman
Robert Altmanzastupitel města
Petr Dufek
Petr Dufekzastupitel města
Milena Horáková
Milena Horákovázastupitelka města
Ing. Nikol Kopecká
Ing. Nikol Kopeckázastupitelka města
Mgr. Jana Podzimková, DiS.
Mgr. Jana Podzimková, DiS.zastupitelka města
Rudolf Mark
Rudolf Markzastupitel města
Pavlína Wittgruberová
Pavlína Wittgruberovázastupitelka města
jednací řád Zastupitelstva města ke stažení

Výbory zastupitelstva města

Výbor plní úkoly, kterými je pověřen zastupitelstvem obce, tomu také odpovídá za svoji činnost. Předsedou každého výboru je vždy člen zastupitelstva. Počet členů výboru je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru je platné, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina všech jeho členů.

Kontrolní výbor

 • Mgr. Michal Mrázek, předseda
 • Mgr. Jiří Semerád, tajemník
 • Jaroslav Vöröš, člen
 • Evžen Fodor, člen
 • Zdeněk Kužel, člen
 • Roman Macek, člen

Finanční výbor

 • Naděžda Stožická, předsedkyně
 • Ing. Jitka Schovancová, tajemnice
 • Ita Buriánová, členka
 • Alena Suchá, členka
 • Ondřej Pernica, člen
 • Jiří Masopust, člen