Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.

Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.

mistostarosta@jirikov.cz

  778 421 002