čísla účtů

poplatek variabilní symbol číslo účtu
za kom.odpad 1340+číslo poplatníka 19-921389399/0800
pronájem hrobu 3150011 19-921389399/0800
ze psů 1340 19-921389399/0800
pronájem pozemků 3110002 19-921389399/0800
prodej pozemků 3110009 19-921389399/0800
poskytnutí informace dle 106/1999 Sb. 61712111 19-921389399/0800
správní poplatky 1361 19-921389399/0800
zábor veřejného prostranství 1343 19-921389399/0800
pokuty uložené přestupkovou komisí 31509 19-921389399/0800
pokuty uložené Městskou policí Jiříkov 31510 19-921389399/0800
úhrada za odchyd psa 31105 19-921389399/0800
pronájem bytů číslo domu + číslo bytu 35-921389399/0800
pronájem nebytových prostor, ordinací   35-921389399/0800

splatnost poplatků

komunální odpad
  1. jednorázově do 31. 5. příslušného kalendářního roku;
  2. pololetně ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 5. a 30. 9. příslušného kalendářního roku;
  3. čtvrtletně ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. příslušného kalendářního roku.
prodej/pronájem pozemků
  • splatnost poplatku do 31. 3. příslušného kalendářního roku
poplatek ze psů
  1. Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, první splátka do 31. 3. a druhá splátka do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
  2. Poplatek je možno uhradit i jednorázově do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

platby

komunální odpad
  • celoročně - 640 Kč/os (rekreační objekty do 31. 5. - 640 Kč)
  • pololetně - 320 Kč/os
prodej/pronájem pozemků
  • dle platné smlouvy, případně se výši poplatku dozvíte na odboru výstavby a životního prostředí (pí. Havlová)
poplatek ze psů