čísla účtů

poplatek variabilní symbol číslo účtu
za kom.odpad 1340+číslo poplatníka 19-921389399/0800
pronájem hrobu 3150011 19-921389399/0800
ze psů 1341 243130387/0300
pronájem pozemku 3110002 243130387/0300
prodej pozemku 3110009 243130387/0300

splatnost poplatků

komunální odpad
  1. jednorázově do 31. 5. příslušného kalendářního roku;
  2. pololetně ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 5. a 30. 9. příslušného kalendářního roku;
  3. čtvrtletně ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. příslušného kalendářního roku.
prodej/pronájem pozemků
  • splatnost poplatku do 31.3. příslušného kalendářního roku
poplatek ze psů
  1. Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, první splátka do 31. 3. a druhá splátka do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
  2. Poplatek je možno uhradit i jednorázově do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

platby

komunální odpad
  • celoročně - 640,-Kč/os (rekreační objekty do 31. 5. - 640,-Kč)
  • pololetně - 320,-Kč/os
prodej/pronájem pozemků
  • dle platné smlouvy, případně se výši poplatku dozvíte na odboru výstavby a životního prostředí (pí. Havlová)
poplatek ze psů