11. 08. 2020,  dnes má svátek Zuzana a zítra Klára

Přihlásit se

Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje místní i státní správu na území města Jiříkov. Každá z činností je určená zákony a zvláštními předpisy.

Nejčastěji zajišťujeme:

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí – Miroslav Sabo

 • řízení odboru výstavby a životního prostředí
 • územně plánovací činnost:
 • zajištění Územního plánu města
 • kontrola dodržování podmínek platného Územního plánu města v rámci umísťování a realizace staveb
 • kompletní přípravu a průběh veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce pro Město Jiříkov,
 • výkon činností spojených se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (vyjádření ke stavbám, účast na řízeních svolávaných stavebním úřadem, popř. vodohospodářským orgánem nebo silničním správním úřadem),
 • realizaci investičních akcí Města Jiříkova
 • v součinnosti s ostatními odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem se podílí na opravách a údržbě majetku města.

Referent výstavby a majetkové agendy – paní Hana Havlová

 • agendu pronájmu a prodeje pozemků dle stanovených směrnic (příjem a vyřizování žádostí o pronájem či koupi pozemku)
 • příjem a vyřizování žádostí o zřízení věcného břemene služebnosti
 • evidence nájemních smluv
 • inventarizace pozemků v majetku města
 • vedení registru pozemků
 • zpracovávání podkladů pro převod státní půdy do vlastnictví města ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem
 • vedení spisovny odboru výstavby a životního prostředí

Referent odboru výstavby a životního prostředí – Bc. Lucie Lacheová, DiS.

 • v oblasti životního prostředí:
  • zajišťuje správu vod – zajišťování protipovodňových prohlídek,
  • ochranu ovzduší,
  • ochranu na úseku rostlinolékařské správy v rozsahu § 73 zákona č. 326/2004 Sb.
  • deratizaci, desinfekci a desinsekci na území města,
 • výkon státní správy:
  • na úseku ochrany přírody a krajiny (vyřizování kácení dřevin rostoucích mimo les)
  • na úseku vodního hospodářství,
  • na úseku ochrany zvířat proti týrání.
 • podílí se na úkonech v oblasti myslivosti a rybníkářství,
 • na úseku samostatné a přenesené působnosti zabezpečuje ochranu ŽP,
 • tajemnice komise výstavby a životního prostředí
 • nakládání s komunálním odpadem (např. rozmístění a vývoz popelnic, četnost vývozů)

Referent odboru výstavby a životního prostředí – Ing. Bc. Kopečná Dagmar, DiS.

 • správu místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území Města Jiříkova včetně provádění daňového řízení,

Referent odboru výstavby a životního prostředí –

 • zajišťování podkladů pro územní řízení, stavební povolení, kolaudační řízení, demoliční řízení
 • zastupování města při technických řízeních
 • výkon funkce místního správního orgánu při stavebních řízeních
 • správa při zajišťování realizace investičních akcí Města Jiříkova
 • zajišťování jednotlivých úkolů dle pokynů vedoucího odboru

Sběrná místa

Mesto Jirikov logo zakladni varianta bila 450

Adresa:Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
E-mail:mesto@jirikov.cz
GSM: 602 411 628 - podatelna
TEL: 412 338 111 - podatelna
TEL: 412 337 250 - odbor MHBH
TEL: 412 338 350 - odbor VaŽP
ID datové schránky: 34mbzwf
 pokladní hodinypodatelna úřadu
pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
úterý 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
čtvrtek 6:30 – 11:00 11:30 – 14:30
pátek 7:00 – 11:00 6:30 – 11:00 11:30 – 14:00
© 2006 - 2020 Město Jiříkov | web 4beta | využíváme redakční systém Joomla, technická správa serveru UpTime s.r.o.