Odbor místního a bytového hospodářství zajišťuje:

 • evidenci žadatelů o byt v rámci výběrových řízení na byty
 • vyřizování žádostí o přidělení bytu
 • údržbu a správu bytových a nebytových prostor
 • údržbu a správu nemovitého majetku města
 • správu a údržbu místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení
 • komunální služby
 • organizaci veřejně prospěšných prací a veřejné služby
 • údržbu veřejného prostranství na území města
 • údržbu kanalizačního řádu ve správě města
 • výkon státní správy na úseku silničního hospodářství
 • příprava prodeje majetku ve vlastnictví města (budovy a domy) v souladu s rozhodnutím ZM a zabezpečením jejich prodeje
 • přípravu nabytí nemovitých věcí (budovy a domy) v souladu s rozhodnutím ZM a zabezpečením jejich nabytí do majetku města
 • správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství včetně provádění daňového řízení