ekonomický odbor zajišťuje:

  • účetnictví účetní jednotky Město Jiříkov podle zákona o účetnictví, sběr, přenos, zpracování informací o činnostech jednotky, zpracování informací z účetní evidence a dalších podkladů pro daňové účely, poplatky, odvody a jiné povinnosti, vystavování faktur, evidenci majetku účetní jednotky a organizace jeho inventarizace, sestavování předepsaných výkazů, včetně přípravy mezitímních a ročních účetních závěrek,
  • hospodaření účetní jednotky, rozpočtování (rozpočtový výhled, rozpočet, rozpočtové provizórium, rozpis rozpočtu), hospodaření dle schváleného rozpočtu, rozpočtová opatření, rozbory a vyhodnocování, včetně přípravy závěrečného účtu,
  • evidenci místních poplatků, evidenci pohledávek, správu místního poplatku ze psů, včetně daňového řízení,
  • chod pokladny, příjem a výdej hotovosti,
  • platovou agendu včetně zpracování mezd a odvodů, personální agendu, odškodné za úrazy,
  • dokumentačně – probační a mediační službu a veřejnou službu.