Důležité informace

Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná situace nebo událost, je morální a občanskou povinností každého občana tuto skutečnost ihned oznámit.

Dispečink potřebuje znát tyto údaje:

  • kdo volá ( jméno a příjmení volajícího) a číslo telefonu
  • co se stalo
  • kde se to stalo
  • jak je to dlouho
  • v případě potřeby další orientační body z místa události
  • doplňující údaje podle situace ( počet postižených osob, druh zranění apod.)

Užitečná telefonní čísla

Tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu). 

Tísňové linky
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie České republiky 158

Policie České republiky, OOP Rumburk 974 442 651
412 310 111
Městská policie Jiříkov 412 333 859
722 092 090

Plyn - RWE (havarijní linka) 1239
El. energie - ČEZ (havarijní linka) 840 850 860
Voda -  SčVK (havarijní linka) 840 111 111

Víte, co udělat když...?

Na stránkách Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (http://www.hzsoul.cz/) naleznete rady a tipy jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost a nebo je ohrožena Vaše bezpečnost.  Naleznete 33 témat z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti občanů, která si můžete stáhnout ve formátu pdf a to včetně jednostránkových informačních letáků ve formátu A4.

Ochrana obyvatelstva Požární prevence Krizové řízení a CNP