Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání

150  Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
155  Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
158  Policie ČR
112  Jednotné evropské číslo tísňového volání 

Poruchy v dodávkách vody na veřejné části vodovodu

SČVaK (Severočeské vodovody a kanalizace)

Poruchy v dodávkách elektrického proudu

ČEZ, a.s.
Telefon pro nahlášení poruchy: 840 850 860
Web: www.cez.cz

Havárie rozvodů plynu

RWE, a.s.
Pohotovostní a poruchová služba nonstop, telefon: 1239
Zákaznická linka: 840 11 33 55

Zákaznické centrum Ústí nad Labem: Panská 3354/16, 400 01 Ústí nad Labem-město