Územní plán města Jiříkov

Územní plán Jiříkov vydalo Zastupitelstvo města Jiříkov formou opatření obecné povahy č.j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 na základě usnesení č. 111/2015 po bodem 3. ze dne 30. 9. 2015 a nabyl účinnosti dne 22. 10. 2015. Do Územního plánu Jiříkov a jeho dokladové dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu v Jiříkově, odboru výstavby a životního prostředí.

 
 
Powered by Phoca Download