Elektronická úřední deska Město Jiříkov stav ke dni 13.11.2019
 

Různé

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
6.11.2019 6.2.2020 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
SPU 429899/2019
9.4.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy - MZE
18918/2019-MZE-16212
23.7.2014
bez sejmutí
Prohlášení správce daně
MP/2014/Do
 

Majetkové záležitosti města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
11.11.2019 26.11.2019 Záměr pronájmu části nebytového prostoru, Náměstí č.e. 18
10.10.2019
bez sejmutí
Záměr prodeje pozemku 375/2019
10.10.2019
bez sejmutí
Záměr pronájmu pozemků 374-2/2019
10.10.2019
bez sejmutí
Záměr pronájmu pozemků 374-3/2019
12.9.2019
bez sejmutí
Záměr prodeje pozemku 346/2019
12.9.2019
bez sejmutí
Záměr prodeje pozemku 345/2019
12.9.2019
bez sejmutí
Záměr prodeje pozemku 344/2019
22.7.2019
bez sejmutí
Záměr prodeje pozemku 316/2019
25.4.2019
bez sejmutí
Záměr prodeje pozemků 66/2019
25.4.2019
bez sejmutí
Záměr prodeje pozemků 65/2019
 

Výběrová řízení

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
1.11.2019 18.11.2019 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na byt 1+3 (96,50 m2), Jiříkov, Moskevská 796 (byt č.5)
JirikovD/3087/2019
 

Zastupitelstvo města Jiříkov

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
10.10.2019
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
 

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
11.11.2019 26.11.2019 Územní řízení-rozhodnutí o umístění
OSÚ/32893-19/Ra
11.11.2019 26.11.2019 Oznámení návrhu OOP - Jiříkov, MK Oldřichova, Františkova
OSÚ/41287-19/tu
30.7.2018
bez sejmutí
Opatření obecné povahy - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 31.07.2018 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely - Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územním obvodu města Jiříkov.


OŽP/29312-18/3707-12/lat
 

Rozpočet města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
8.4.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu města Jiříkova na rok 2019
 

Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
10.7.2019 15.4.2022 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO-3-2019-VS-EO - TJ Spartak Jiříkov. z.s.
15.4.2019 15.4.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SO-3-2019-VS-EO -2019 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
SO-3-2019-VS-EO-2019
15.4.2019 15.4.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SO-2-2019-VS-EO -2019 - ARTE MUSICA zapsaný spolek, Jiříkov
SO-2-2019-VS-EO-2019
15.4.2019 15.4.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SO-1-2019-VS-EO -2019 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
SO-1-2019-VS-EO-2019
8.4.2019 8.4.2022 Dodatek č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
21.11.2018 21.11.2021 Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
21.11.2018 21.11.2021 Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
10.10.2018 10.10.2021 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
10.10.2018 10.10.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
5.6.2018 5.6.2021 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
9.5.2018 9.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
9.5.2018 9.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4 -2018 - SK VIKTORIE, z.s., Jiříkov
7.5.2018 7.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3 -2018 - ARTE MUSICA zapsaný spolek, Jiříkov
22.11.2017 22.11.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9 -2017 - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
14.6.2017 14.6.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
8.3.2017 8.3.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 - TJ Spartak Jiříkov
 

DSO Sever

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
6.11.2019 21.11.2019 Svazek obcí Sever - Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2020
 

Střednědobý výhled rozpočtu města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
18.10.2019
bez sejmutí
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2021 - 2022
3.1.2019 31.12.2019 EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 - 2021
 

Závěrečný účet města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
10.7.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Závěrečného účtu roku 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2018
 

Rozpočtové opatření města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
6.11.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 9/2019
18.10.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 8/2019
1.10.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 7/2019
3.9.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6/2019
9.8.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2019
10.7.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2019 a č. 4/2019
29.5.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2019
29.4.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2019
 

Střednědobý výhled rozpočtu PO

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
6.11.2019
bez sejmutí
Návrh střednědobého výhledu příspěvkových organizací na roky 2021 - 2022
3.1.2019 31.12.2019 EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na roky 2020 - 2021
 

Rozpočet PO

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
6.11.2019
bez sejmutí
Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2020
3.1.2019 31.12.2019 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na rok 2019
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava