Elektronická úřední deska Město Jiříkov stav ke dni 25.04.2019
 

Různé

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
25.4.2019 10.5.2019 Opatření obecné povahy - Jiříkov, DC - Jiříkov DC - 1352, Rumburk - Stavební úřad Rumburk – úsek silniční správní úřad
OSÚ-SSÚ/12700-19/2351-2019/Tu
15.4.2019 14.5.2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho podmínkách č. U/36/ŠL/2019
UZSVM/U/5542/2019-HMSO
9.4.2019 9.5.2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/35/ŠL/2019 a jeho podmínkách
UZSVM/U/5403/2019-HMSO
9.4.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy - MZE
18918/2019-MZE-16212
10.1.2019 31.5.2019 Oznámení - provádění stavby kabelového vedení NN (Filipov)
23.7.2014
bez sejmutí
Prohlášení správce daně
MP/2014/Do
 

Majetkové záležitosti města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
5.3.2019
bez sejmutí
Záměr prodeje pozemků 510-2018
6.2.2019 6.5.2019 Nabídka nepronajatých pozemků - SPÚ
24.10.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 555-2018
24.10.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 553-2018
23.3.2017
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí - č.p. 839 a zemědělská stavba bez č.p./č.e. (býv. OBNOVA)
 

Zastupitelstvo města Jiříkov

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
10.4.2019
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
 

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
30.7.2018
bez sejmutí
Opatření obecné povahy - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 31.07.2018 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely - Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územním obvodu města Jiříkov.


OŽP/29312-18/3707-12/lat
 

Rozpočet města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
8.4.2019
bez sejmutí
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu města Jiříkova na rok 2019
 

Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
15.4.2019 15.4.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SO-3-2019-VS-EO -2019 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
SO-3-2019-VS-EO-2019
15.4.2019 15.4.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SO-2-2019-VS-EO -2019 - ARTE MUSICA zapsaný spolek, Jiříkov
SO-2-2019-VS-EO-2019
15.4.2019 15.4.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SO-1-2019-VS-EO -2019 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
SO-1-2019-VS-EO-2019
8.4.2019 8.4.2022 Dodatek č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
21.11.2018 21.11.2021 Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
21.11.2018 21.11.2021 Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
10.10.2018 10.10.2021 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
10.10.2018 10.10.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
5.6.2018 5.6.2021 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
9.5.2018 9.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
9.5.2018 9.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4 -2018 - SK VIKTORIE, z.s., Jiříkov
7.5.2018 7.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3 -2018 - ARTE MUSICA zapsaný spolek, Jiříkov
22.11.2017 22.11.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9 -2017 - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
14.6.2017 14.6.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
8.3.2017 8.3.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 - TJ Spartak Jiříkov
24.6.2016 24.6.2019 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
 

Střednědobý výhled rozpočtu města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
3.1.2019 31.12.2019 EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 - 2021
 

Závěrečný účet města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
4.6.2018 30.6.2019 Závěrečný účet za rok 2017
 

Střednědobý výhled rozpočtu PO

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
3.1.2019 31.12.2019 EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na roky 2020 - 2021
 

Rozpočet PO

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
3.1.2019 31.12.2019 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na rok 2019
 

Volby do Evropského parlamentu 2019

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
25.4.2019 29.4.2019 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí ve městě Jiříkově
JirikovD/1261/2019
8.4.2019 25.5.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Jiříkově pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019
JirikovD/1107/2019
25.3.2019 25.5.2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
JirikovD/956/2019
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava