Elektronická úřední deska Město Jiříkov stav ke dni 24.03.2019
 

Různé

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
18.3.2019 17.4.2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/25/ŠL/2019
UZSVM/U/3969/2019-HMSO
10.1.2019 31.5.2019 Oznámení - provádění stavby kabelového vedení NN (Filipov)
23.7.2014
bez sejmutí
Prohlášení správce daně
MP/2014/Do
 

Majetkové záležitosti města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
5.3.2019
bez sejmutí
Záměr prodeje pozemků 510-2018
5.3.2019
bez sejmutí
Záměr pronájmu pozemků 151-2019
6.2.2019 6.5.2019 Nabídka nepronajatých pozemků - SPÚ
24.10.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 555-2018
24.10.2018
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí 553-2018
23.3.2017
bez sejmutí
Záměr prodeje nemovitostí - č.p. 839 a zemědělská stavba bez č.p./č.e. (býv. OBNOVA)
 

Výběrová řízení

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
12.3.2019 27.3.2019 byt 1+2 (70,70 m2), Tylova 7, byt č.1
JirikovD/802/2019
12.3.2019 27.3.2019 byt 1+2 + půdní prostory (121,87 m2), Oldřichova 863
JirikovD/801/2019
 

Zastupitelstvo města Jiříkov

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
19.3.2019 27.3.2019 Pozvánka na 6. zasedání ZM
19.2.2019
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
10.1.2019
bez sejmutí
Zápis a usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
27.12.2018
bez sejmutí
Zápis a usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
 

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
30.7.2018
bez sejmutí
Opatření obecné povahy - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Rumburk – obecní úřad obce s rozšířenou působností ve veřejném zájmu ZAKAZUJE s účinností od 31.07.2018 do odvolání ODBĚR POVRCHOVÝCH VOD, vyjma odběrů pro vodárenské účely - Jiříkovský potok IDVT 10101417 v územním obvodu města Jiříkov.


OŽP/29312-18/3707-12/lat
 

Rozpočet města

Veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
21.11.2018 21.11.2021 Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
21.11.2018 21.11.2021 Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
10.10.2018 10.10.2021 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
10.10.2018 10.10.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2018 - Spolek jiříkovských betlémářů, z.s.
5.6.2018 5.6.2021 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
9.5.2018 9.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 5 -2018 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
9.5.2018 9.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 4 -2018 - SK VIKTORIE, z.s., Jiříkov
7.5.2018 7.5.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3 -2018 - ARTE MUSICA zapsaný spolek, Jiříkov
22.11.2017 22.11.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9 -2017 - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2 -2017 - SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.9.2017 14.9.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7 -2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
14.6.2017 14.6.2020 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017
14.6.2017 14.6.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 9/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
8.3.2017 8.3.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 - TJ Spartak Jiříkov
24.6.2016 24.6.2019 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
30.3.2016 30.3.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
 

Střednědobý výhled rozpočtu města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
3.1.2019 31.12.2019 EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 - 2021
 

Závěrečný účet města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
4.6.2018 30.6.2019 Závěrečný účet za rok 2017
 

Rozpočtové provizorium města

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
3.1.2019 31.12.2019 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2019
 

Střednědobý výhled rozpočtu PO

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
3.1.2019 31.12.2019 EKO - informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na roky 2020 - 2021
 

Rozpočet PO

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací
3.1.2019 31.12.2019 EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu příspěvkových organizací města Jiříkova na rok 2019
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava