archiv ke dni 24.03.2019
 
   
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Číslo jednací Kategorie
 
22.2.2019
20.3.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/18/ŠL/2019 a jeho podmínkách UZSVM/U/2654/2019-HMSO Různé
22.2.2019
19.3.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho podmínkách č. U/17/ŠL/2019 UZSVM/U/2609/2019-HMSO Různé
20.2.2019
20.3.2019
Výroční zpráva za rok 2018 Různé
12.2.2019
12.3.2019
Veřejná vyhláška - Statutární město Přerov MMPr/032493/2019 Veřejné vyhlášky
12.2.2019
28.2.2019
Zrušení zákazu odběru povrchových vod Mandava,Křinice, Jiříkovský potok a Brtnický potok - Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad OŽP/5413-19/lat Různé
5.2.2019
20.2.2019
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na byt 1+2 (62,28 m2), Tylova 8, byt č. 4 JirikovD/323/2019 Výběrová řízení
28.1.2019
5.2.2019
Pozvánka na 5. zasedání ZM Zastupitelstvo města Jiříkov
21.1.2019
20.2.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/06/ŠL/2019 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových UZSVM/U/871/2019-HMSO Výběrová řízení
17.1.2019
12.2.2019
Záměr pronájmu pozemků Majetkové záležitosti města
17.1.2019
18.2.2019
byt 1+KK (42,61 m2) pro příjmově vymezené osoby, 9. května 900 (byt č. 7) JirikovD/137/2019 Výběrová řízení
10.1.2019
25.1.2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - SÚ Rumburk, úsek silniční správní úřad

silnice III/26329 Filipovská v obci Jiříkov a místní komunikace na ppč. 6522, 6521, 6523, 5195/1, 6524, 6525, 6527, 6528, 5284/3, 5284/5, 5283/1, 6530/2, 6506, vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, viz přiložený plán

OSÚ-SSÚ/632-19/293-2019//Tu Různé
10.1.2019
31.1.2019
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 21/2018 Finanční záležitosti
28.12.2018
31.1.2019
Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov Výběrová řízení
21.12.2018
2.1.2019
Pozvánka na 4. zasedání ZM Zastupitelstvo města Jiříkov
20.12.2018
23.1.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/118/ŠL/2018 a jeho podmínkách UZSVM/U/20848/2018-HMSO Různé
20.12.2018
31.12.2018
EKO - informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 20/2018 Finanční záležitosti
20.12.2018
23.1.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/119/ŠL/2018 a jeho podmínkách UZSVM/U/20970/2018-HMSO Různé
6.12.2018
8.1.2019
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. U/103/ŠL/2018 a jeho podmínkách ZSVM/U/19011/2018-HMSO Různé
3.12.2018
12.12.2018
Pozvánka na 3. zasedání ZM Zastupitelstvo města Jiříkov
28.11.2018
12.12.2018
Zápis a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova Zastupitelstvo města Jiříkov
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava