Jiříkov - kostel sv. Jiří

Zmínky o kostelu i faře v Jiříkově spadají k roku 1346. Doba ani místo výstavby není známo, jisté ale je, že to byl kostelík malý a dřevěný. Dřevěný kostelík byl zasvěcen sv. Jiřímu a spravovaný mnichy z řádu Kazatelů. Tento řád podporovala sv. Zdislava, která pobývala v Jablonném v Podještědí. Když v roce 1524 přijali lidé lutheránské učení, dostal se kostel do majetku protestantů a byl v něm až do r. 1664.

Zlom nastal po bitvě na Bílé hoře (8.11.1620), kdy zvítězili katolíci a protestanté se stěhovali do vedlejších saských měst. Pro nedostatek kněží zde 31.7.1664 vykonává šluknovský farář König po 140 letech první křest. Pod šluknovskou správou zůstává kostel až do r. 1669, kdy nadací kněžny Sophie Agnežky z Dittrichsteinu je kostel 27.5.1669 opět vysvěcen a 26.6.1669 nastupuje do farnosti nový kněz Tobias Michael Schetwitz. Obec se rozrůstá a kostel je již malý. Z popudu hraběnky Marie Ernestiny z Harrachu začala 26.6.1724 stavba kostela. Roku 1725 byl položen základní kámen a r. 1728 byl kostel dostaven italským stavitelem M. Rossim podle redukovaných plánů J. L. Hildebrandta. Wilhelm Jägr jej téhož roku zasvětil sv. Jiřímu. Hlavní oltářní obraz byl později namalován šluknovským malířem Dominikem Kindermanem.

Kostel je jednoloďový s užším, polokruhovitě ukončeným presbytářem a postranními prostorami. Celá loď je zaklenuta dvěmi poli plackové klenby. Vnitřní zařízení je barokní. Roku 1729 byla vystavěna u vchodu na starý hřbitov hřbitovní kaple. Kostelní věž byla až do roku 1890 cibulovitá. 13.března 1840 věž zapálil blesk a 7.12.1868 byla ještě více poškozena při bouři a vichru. Ale teprve 30.7.1890 je rozhodnuto stavět věž novou a hrotitou. Zároveň byl do hodin umístěn na věž směrem k Loučkám další ciferník věžních hodin. 3.9.1892 byly staré hodiny namontovány zpět do věžní pyramidy a 1.10. nasazen opravený prasklý zvon. V září 1894 bylo provedeno nové bednění a pokryta nově střecha. Restaurování vnitřních prostor kostela bylo započato v červnu 1904. Dokončena byla v roce 1906.

Filipov - bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů

Nejmladší mariánská svatyně v litoměřické diecézi se od svého počátku v roce 1866 těšila velké úctě věřících. Během let se stala nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem v diecézi.

V domku čp. 63 ve Filipově žila těžce nemocná tkadlena Magdaléna Kade (5. 6. 1835 - 10. 12. 1905). Ve 4.00 hodiny nad ránem dne 13. 1. 1866 se Magdaléně při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Dosud nevyléčitelně nemocná Magdaléna byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat. K "milostnému domku", místu zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení, začaly putovat zástupy lidí. Na místě zázraku došlo nejprve v letech 1870 až 1873 díky iniciativě kaplana P. Františka Storcha k výstavbě milostné kaple. Následně zde byl v letech 1873 – 1885 podle plánů architekta F. Hutzlera z Vídně postaven monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. Roku 1884 bylo započato s výstavbou kláštera redemptoristů, do jejichž péče bylo nové poutní místo svěřeno. Magdaléna Kade zemřela ve věku 70 let a její pohřeb do zvláštní hrobky na jiříkovském hřbitově se stal vekou mariánskou oslavou. Posléze byly její ostatky přemístěny roku 1925 na hřbitov ve Filipově a nakonec roku 1994 do chrámu ve Filipově.

V roce 1926 (60. výročí zjevení) byl kostel papežem Piem XI. prohlášen za basiliku minor. Osobně, ještě jako papežský nuncius Ambrogio Ratti, navštívil roku 1920 Filipov. Koncem 30. let 20. století patřila bazilika mezi nejnavštěvovanější poutní místa ve střední Evropě.

Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk

Dobrovského nám. 379/11
408 01 Rumburk
fara.rumburk@atlas.cz
tel: 412 332 413

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2
407 53 Jiříkov

Rozpis bohoslužeb v Jiříkově
  • středa - 7:00 - Kaple Božského srdce Páně (USP Jiříkov)
  • čtvrtek - 10:00 - Domov důchodců (Filipov)
  • pátek - 17:00 - Kostel sv. Jiří (Jiříkov)
  • sobota - 15:30 - Kaple Božského srdce Páně (USP Jiříkov)
  • neděle - 8:30 - Kostel sv. Jiří (Jiříkov)
  • neděle - 10:30 - Bazilika Panny Marie ve Filipově (13. v měsíci - 10:30 - Bazilika Panny Marie ve Filipově)