Mikroregion Sever (DSO Sever)

Leží v Ústeckém kraji ve Šluknovském výběžku. Účelem dobrovolného svazku obcí, založeného 22. 6. 1995 jsou úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury, s výj. výkonu státní správy, čistota obcí a rozvoj regionu. Mezi členské obce na hranicích CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko, vhodných pro pěší turistiku patří Dolní Poustevna, Jiříkov, Lipová, Lobendava, Mikulášovice (rozhledna Tanečnice), Šluknov, Velký Šenov, Vilémov, Staré Křečany (rozhledny Vlčí hora a Dymník).

MAS Šluknovsko

dnes Místní akční skupina Český sever

Občanské sdružení Místní akční skupina Šluknovsko vzniklo v prosinci 2004. V roce 2005 se připojilo k iniciativě Evropské unie pro rozvoj venkova (LEADER). V roce 2006 získalo dotaci z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky na přípravu strategie MAS Šluknovsko, vytvoření zásobníku projektů a informační kampaň o programu LEADER. Členy občanského sdružení MAS Šluknovsko jsou neziskové organizace, obce a podnikatele z celého Šluknovského výběžku.

Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Předmětem činnosti sdružení je:

  1. koordinace společného postupu při realizaci záměrů ve městech a obcích Šluknovského výběžku případně ve městech a obcích se Šluknovským výběžkem sousedících, stanou-li se tato města a obce členy sdružení,
  2. soustřeďování a předávání informací, týkajících se společných zájmů měst, obcí, a komor sdružení,
  3. zastřešení, reprezentace a prosazování zájmů měst a obcí mikroregionů, působících ve Šluknovském výběžku, sdružených v Dobrovolných svazcích obcí Sever a Tolštejn ve vztahu k vyšším orgánům a organizacím.

EUROREGION Mandava - Spréva

Z iniciativy starostů vzniklo na počátku 1995 neformální přeshraniční sdružení obcí "Minieuroregion Mandava - Spréva". Starostové obcí na pravidelných schůzkách řeší problémy společné obcím na obou stranách hranice. Spolupracují zejména v oblasti cestovního ruchu (vydávání publikací, čtvrtletního kalendáře plánovaných akcí pro veřejnost apod.).