Severočeské město Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku. Leží bezprostředně na hranici SRN a sousedí s městy Friedersdorf, Ebersbach a Neugersdorf, což prospívá příhraniční turistice. Jiříkov byl znám a zapsán do podvědomí jako kamionový přechod, který je v současnosti odkloněn na hraniční přechod v Rumburku. Přes Jiříkov vedla již ve středověku obchodní cesta do Budišína. Zachována je i v dnešní době, kdy byla v rámci vstupu do EU otevřena jako staro-nový hraniční přechod do Ebersbachu...

Samotné město leží v idylickém údolí s příjemnou přírodou a mírnými vrchy Lužického pohoří, které vybízí k pěším nebo cyklistickým výletům do okolí. Zdejší četné rybníky dodávají přírodě poetická zákoutí a ráj pro milovníky rybolovu. Město působí jako velká zahrada, kde si návštěvník najde místo k odpočinku v příjemných hospůdkách, které zde vyrůstají hlavně v posledním období. Z bohaté historie města se zachovalo i poměrně velké množství historicky zajímavých a hodnotných soch a sousoší. K většině z nich se váže zajímavá pověst... (více o historii na stránce "Z historie" a "Památky")

V Jiříkově najdete různorodé stavby, a to panelovou výstavbu, nové rodinné domky, až po dobře udržované obvazcové domy, které stojí většinou podél Jiříkovského potoka. Na náměstí lze vidět honosné stavby rozkvětu minulého století, s původními klenoty lidových staveb, tzv. hrázděných dřevěných domů.

Zajímavou perlou je stavba kaple v Londýnské ulici, zasvěcena srci Ježíšově s původním obecním špitálem. Nově upravené koryto Jiříkovského potoka, protékající přes náměstí, mu dodá nový a ojedinělý vzhled. Dominantou jsou původní radnice v klasickém slohu a barokní kostel zasvěcený Svatému Jiří z roku 1728-1729. Oltářní obraz namaloval D.J.Kindermann, rodák z nedalekého Šluknova. Mezi kostelní zdí a radnicí stojí barokní sousoší z roku 1769. Za zmínku stojí začínající tradice Staročeského Jiříkovského jarmarku konajícího se na náměstí. K turistickému ruchu nemálo přispívá poutní pseudogotický kostel ve Filipově - Basilika Panny Marie Pomocnice. Byl vysvěcen 11. října 1886 a v roce 1926 obdržel titul "Basilica Minor". Papež Pius XI., který toto rozhodnutí učinil přispěl ke slávě chrámu, neboť tento byl ve 30. létech minulého století nejnavštěvovanějším kostelem ve střední Evropě. Filipovská pouť konající se koncem května má svojí tradici a je pro svojí atraktivnost vyhledávána turisty z Čech a sousedního SRN.  Tradicí průmyslu bývalo plátenictví. Později se rozvinul textilní a strojírenský průmysl, ale i více jak stoletou tradici zde má výroba hudebních nástrojů August Főrster, nyní Petrof a nově další, Seidl a syn. Příroda okolo Jiříkova má svojí hodnotu hlavně ve zdravém ovzduší, vzácností některých kultivarů stromů a poměrně bohatých lesů...

Text: Z. Kubíčková