Městská policie Jiříkov

Zastupitelstvo města Jiříkova na svém zasedání dne 25. 9. 2007 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, o zřízení městské policie, kterou se na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřídila městská policie v Jiříkově. Současně schválen vnitřní předpis Statut Městské policie Jiříkov.
Městská policie Jiříkov

9. května 900
407 53 Jiříkov

tel. : 412 333 859
mob. : 722 092 090, 775 856 956
email : mestskapolicie@jirikov.cz