kontaktní adresa: Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

fakturační údaje: Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 40753 Jiříkov

IČO: 00261424

webové stránky: www.jirikov.cz, www.mestojirikov.cz, www.jirikov.eu

telefon - +420 412 338 111, +420 602 411 628

ID datové schránky: 34mbzwf

e-mail elektronické podatelny: mesto@jirikov.cz

vedení
příjmení, jméno, titul e-mail pozice telefon mobil kl.
Maják Michal starosta@jirikov.cz starosta města Jiříkov 412 338 150 724 155 395 21
Ing. Bc. Jurajda Jindřich, DiS. mistostarosta@jirikov.cz místostarosta města Jiříkov 412 338 111  778 421 002 38 
Ing. Hompora Jozef tajemnik@jirikov.cz tajemník úřadu 412 338 111 724 149 962 26
odbor místního a bytového hospodářství
příjmení, jméno, titul e-mail pozice telefon mobil kl.
Bc. Stredák Petr stredak.p@jirikov.cz vedoucí odboru místního a bytového hospodářství 412 337 250 724 155 397 25
Mrázková Jaroslava mrazkova.j@jirikov.cz referent bytového a nebytového fondu 412 337 250 774 354 840 39
Hase Martin hase.m@jirikov.cz vedoucí VPP   721 327 522  
odbor vnitřní správy
příjmení, jméno, titul e-mail pozice telefon mobil kl.
Mgr. Semerád Jiří semerad.j@jirikov.cz vedoucí odboru vnitřní správy 412 338 111 724 929 542 27
Kissová Petra kissova.p@jirikov.cz referent odboru vnitřní správy 412 338 111   29
Škvorová Jana skvorova.j@jirikov.cz referent sociálních věcí 412 338 111 778 404 381 22
Dopitová Hana dopitova.h@jirikov.cz referent kultury  412 338 261 775 779 411  
Ing. Bc. Hochmanová Magdaléna hochmanova.m@jirikov.cz referent vnitřní správy, správa IT, webmaster 412 338 111 776 477 168 37

Lacmanová Lucie

lacmanova.l@jirikov.cz sekretariát, podatelna 412 338 111 778 404 370 41
  noviny@jirikov.cz redakční email Jiříkovských novin      
odbor výstavby a životního prostředí
příjmení, jméno, titul e-mail pozice telefon mobil kl.
Sabo Miroslav sabo.m@jirikov.cz vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 412 338 350 778 754 501 33
Havlová Hana havlova.h@jirikov.cz referent výstavby a majetkové agendy 412 338 350 724 606 186 32
Bc. Lacheová Lucie, DiS. lacheova.l@jirikov.cz referent odboru výstavby a životního prostředí 412 338 350 724 606 186 32
Ing. Bc. Kopečná Dagmar, DiS. kopecna.d@jirikov.cz referent správy poplatků za komunální odpad 412 338 350   34
    referent odboru výstavby a životního prostředí 412 338 350   34
ekonomický odbor
příjmení, jméno, titul e-mail pozice telefon mobil kl.
Ing. Schovancová Jitka schovancova.j@jirikov.cz vedoucí ekonomického odboru 412 338 111 602 411 197 31
Zemanová Kamila zemanova.k@jirikov.cz finanční účetní 412 338 111   24
Skramouská Jana skramouska.j@jirikov.cz referent ekonomického odboru 412 338 111   23
  referent personální a platové agendy 412 338 111   28